Når politikerne skal beslutte, hvordan dansk økonomi skal genstartes, bør investeringer i naturen ligge højt på dagsordenen.

Det mener 71 procent af danskerne, der er blevet spurgt i en ny måling foretaget af Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening.

Arbejdsløsheden er lige nu på et højere niveau end ved finanskrisen, og derfor debatterer politikerne, hvordan økonomien kommer på fode igen. Her er investeringer i naturen et greb, politikerne bør prioritere, mener de adspurgte.

Danmarks Naturfredningsforening har netop fremlagt en plan for en naturlig grøn genstart af Danmark, der både vil betyde mere og bedre natur samt flere arbejdspladser.

- Selvom coronakrisen har ramt Danmark hårdt, står vi stadig i en kæmpe biodiversitetskrise, som skal løses. Her kan biodiversitetstiltag som vedligeholdelse af natur, etablering af naturrige byparker og genskabelse af søer og vandløb booste et lokalsamfund, ikke mindst fordi der er arbejdspladser i det, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Skal din lokale natur forbedres?

Vi samler gode forslag ind til lokale naturprojekter i Danmark, der kan styrke natur og biodiversitet.

Har du et konkret forslag til et genopretningsprojekt, eller kender du til natur, der har brug for en hjælpende hånd, så skriv til os i dag.

Vi samler de bedste forslag i et inspirationskatalog til politikerne.

Naturen bidrager til økonomien

Et af de største genopretningsprojekter i Danmarkshistorien er Skjern Å. Skjern Å blev genoprettet i perioden 1999-2003. I den forbindelse blev der genskabt våde enge, søer, rørsumpe og overdrev til stor glæde for naturen. Og der var beskæftigelse til entreprenører, planlæggere, landinspektører og håndværkere.

Et lignende eksempel er genetableringen af Højby Sø i Odsherred, der blev til et nyt levested for ferskvandsfisk og fugle. Under genopretningen af Højby sø var der jobs til entreprenører og håndværkere.

Læs: Genetablering af sø skabte arbejdspladser og bedre natur

Det er succeser som Højby Sø og Skjern Å, Danmarks Naturfredningsforening vil se flere af. Derfor har foreningen udarbejdet et forslag med eksempler på typer af naturprojekter, der kan gennemføres.

I forslaget vil DN have afsat en milliard kroner årligt til naturen frem mod 2022, og de penge skal blandt andet gå til skovrejsning, nye naturnationalparker og naturpleje.

Se forslaget her

Vigtig for danskerne under coronakrisen

Mere og bedre natur er ikke kun vigtig for at løse den biodiversitetskrise, der både i Danmark og globalt udrydder arter i et hurtigt tempo. Naturen er også vigtig for danskerne.

I den nye Kantar Gallup-undersøgelse svarer 34 procent af danskerne, at de bruger naturen mere nu end før coronakrisen. 26 procent svarer desuden, at de oplever større glæde ved naturen nu end før corona og vil bruge naturen mere fremover.

- For mig er det en klar udmelding fra befolkningen, at naturen skal prioriteres i langt højere grad, end vi ser i dag. Man har kunnet mærke et enormt tryk på de bynære naturområder under krisen, fordi kulturtilbuddene har været lukkede. Danskerne har brug for mere natur end nogensinde før, siger Maria Reumert Gjerding.

Kantar Gallup - Danskerne vil investere i naturen

  • 1200 repræsentativt udvalgte danskere har svaret på Kantar Gallup undersøgelsen, der er lavet for Danmarks Naturfredningsforening i 2020.
  • Spørgsmålet lød: Naturpleje og naturgenopretning, som i første omgang skaber arbejdspladser og på sigt gavner de truede arter, bør være en prioritet, når økonomien skal kickstartes efter coronakrisen.
  • 71 procent af de adspurgte erklærede sig enige eller overvejende enige.

Skal naturen hjælpes, hvor du bor?

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne høre fra dig, der har en god idé til et naturprojekt. Vi har samlet et hold af eksperter, der vil behandle alle de forslag, der kommer ind.

Send dit forslag til os i dag.

Dit forslag til en naturlig genstart