I starten af det nye år bankes de første til salg-skilte i jorden foran 17 campingpladser. Pladserne ligger i statsligt ejede naturområder ved kyster, i skove og i det åbne land.

Det viser et lovforslag, der netop er sendt i høring. Ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil salget ikke få betydning for naturen. Den køber Danmarks Naturfredningsforening dog ikke:

Altid større og mere

- Når man privatiserer naturværdier, går de ofte tabt for fællesskabet. Og det bliver som regel dyrt. Den private ejer gør det – måske med rette – til et spørgsmål om overlevelse at få lov at udvide, bygge flere og større hytter, etablere svømmepøl, spa eller wellness anlæg. Når staten er ude af billedet, er det kommunen, der skal behandle ansøgningerne fra den nye private ejer. Det er svært at sige nej, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Lovforslaget indebærer, at de 17 statslige arealer, der i dag er bortforpagtet til drift af campingpladser, kan udstykkes og sælges. Selve campingpladserne drives i dag af enten kommuner eller private, og flere af arealerne ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Skulle gå tilbage til naturen

De statslige campingpladser er anlagt i perioden fra 1920-1980. Tanken var, at de skulle etableres på en måde, så de let kunne gå tilbage og blive en del af den omkringliggende natur, hvis man en dag opgav dem. Nu skal områderne i stedet sælges for at finansiere et naturprojekt på Bornholm. Områderne forventes indbringe ca. 30 mio.kr.

- Vi anerkender det politiske standpunkt om, at staten ikke skal drive campingpladser. Men så lad områderne gå tilbage til naturen og lad den blive mere vild de 17 steder rundt i landet, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen. Foreningen vil nu nærlæse lovforslaget og lykkes det ikke at lade campingpladserne gå tilbage til naturen, så vil foreningen bandt andet undersøge om man kan få tinglyst områderne, så offentligheden sikres afgang til dem og hensyn til biodiversitet fremmes.

Her ligger de berørte områder: Bunken Strand Camping, Børsmose Camping, Rødhus Klit Camping, Svinkløv Camping, Vejers Strand Camping, areal til Blokhus By Camping, areal til Silkeborg Sø Camping, areal til Hærvejens Ro Camping, areal til Nymindegab Camping, Tunø Teltplads, DCU Flyvesandet Strand Camping, Marstal Camping, Høve Camping, DCU Camping Rågeleje, Sanddobberne Camping, DCU Camping Nærum, Nordskoven Camping

Lovforslaget er sendt i offentlig høring med frist den 20. oktober 2017 og forventes fremsat i Folketinget i løbet af efteråret.

Læs mere på Høringsportalen.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08