EU Kommissionen vil sætte fut på naturpleje og naturgenopretning i Natura 2000områderne. Det er en god sølvbryllupsgave, mener DN.

Oddere, bøgeskove, højmoser og syvsovere og et hav af andre arter og naturtyper er beskyttet af et bolværk med navnet Natura 2000. Disse dage fejres 25 året for det europæiske naturnetværk i Europa.

- Det er et lykkeligt sølvbryllup. EU har med Natura 2000 netværket sikret vores naturrigdomme og vi tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud uden, siger Bo Håkansson, biolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Massiv succes i Europa

Natura 2000 er en del af EUs habitatdirektiv og målet med netværket er at stoppe tilbagegangen i naturen. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder på land. Hvert område har en plan for, hvordan den kan udvikle sig positivt.

Mens Natura 2000 generelt er en massiv succes i Europa, er Danmark nummer sjok, når det handler om hvor meget natur, landene har udpeget på land.

Men frem for at udvide naturområderne, forsøger regeringen tværtimod at file stykker af de danske Natura 2000-områder. Ikke alene halter udpegningen bagud.

Også indholdet af naturområderne er ringe og der er tilbagegang i 11 ud af de 17 naturtyper, der er omfattet af EU’s naturbeskyttelse.

EU er borgernes garant for natur

- Den danske tilgang til naturen stritter stærkt mod hensigten med Natura 2000 og EU-Kommissionens ønske om at beskytte vores natur. Derfor vurderer vi også løbende, om vi skal henvende os til kommissionen for ad den vej at få den danske regering til at beskytte vores naturværdier, siger Bo Håkansson.

Han påpeger, at Danmark får svært ved fortsat at undvige naturindsatserne.

Kommissionen har nemlig netop besluttet at styrke gennemførelsen af naturdirektiverne, øge incitamenterne til naturpleje og naturgenopretning og sikre at forpligtelserne efterleves.

Danmark slipper ikke. Heldigvis

- Det må også en dansk regering efterleve. Heldigvis, siger Bo Håkansson og fortsætter:

- Der er i Danmark et konstant pres på den generelle beskyttelse af naturen i naturbeskyttelsesloven. Havde det ikke været for EUs habitatdirektiv, var beskyttelsen nok helt ophævet.

Vi er rigtigt glade for det direktiv, fordi det i modsætning til dansk lov rummer bindende forpligtelser. Det har givetvis reddet mange højmoser og overdrev i Danmark, siger han.

EU-Kommissionen peger på, at naturtiltag betaler sig: Kommissionen anslår, at det årligt koster knap 6 milliarder euro at tage vare på EUs Natura 2000-områder.

Til gengæld leverer områderne værdier for anslået 200 - 300 milliarder euro.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Natura 2000 områder i Danmark

Råbjerg Mose, Vejen Mose, Nørholm Hede, Melby Overdrev og Store Åmose er blot nogle få eksempler på pragtfulde Natura 2000områder i Danmark. En oversigt over de danske områder kan ses her

DK er EU's nummer sjok

Der er stor forskel på hvor meget natur, de enkelte lande har udlagt til beskyttet Natura 2000 natur. Danmark skraber bunden 8,32 procent.

England kommer ind på en anden sidste plads med 8,5 procent, mens lande som Holland mønstrer 13.29 procent, Polen 19.56 procent og Tyskland har udpeget 15,45 procent af deres landareal til beskyttet natur.

Natura 2000 dag

25 års jubilæet for Europas 27.000 Natura 2000 områder fejres over hele Europa og i Danmark sker den officielle fejring på Naturmødet i Hirtshals.

Den 21. maj er den officielle Natura 2000 Dag, og det er i år 25 år siden, at rygraden i natura 2000 netværket - nemlig habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektivet blev vedtaget.