Men også i vores hjemlige andedam findes der dyr, som har sex med, opfostrer unger med eller lever sammen med en artsfælle af samme køn - og som i denne uge stolt kan vaje med regnbueflaget sammen med tusindvis af tobenede homoseksuelle, bi- og transpersoner under Prideweek i København.

Hos op mod 1500 dyrearter har forskere observeret homoseksuel adfærd - heraf er 500 tilfælde veldokumenterede.

Hver femte andrik

Blandt andet har forskere dokumenteret homoseksuel adfærd hos gråænder. Her forlader hannen – andrikken - sin hun, når hun har lagt æg. Herefter vil en del andrikker, nogle steder i verden helt op til hver femte, danne forhold med andre andrikker.

Også blandt måger og får findes der seksuel og social samkvem sted med samme køn sted. Op mod 8 procent af væddere udviser homoseksuel adfærd.

Forskning baseret på adfærd - ikke følelser

Når forskerne benytter ordvalget homoseksuel adfærd, skyldes det, at dyrs seksuelle præference udledes af deres adfærd - og ikke tanker og følelser, som hos mennesker. Forskerne mener derfor ikke, de kan slutte et dyrs fuldstændige seksuelle orientering.

Forskning i dyrs seksualitet har ikke mange år på bagen, sandsynligvis på grund af en historisk opfattelse af homoseksualitet som en unaturlig og syndig adfærd.

I nogle religiøse kredse er homoseksuel adfærd blandt dyr stadig omstridt, fordi det peger på, at homoseksuel adfærd hos mennesker er naturligt.

Men den hidtidige forskning antyder, at homoseksualitet er en naturlig adfærd blandt især pattedyr og fugle. Den homoseksuelle aktivitet hos dyr udgør omkring ti procent af den samlede seksuelle aktivitet. Det svarer til procentdelen af homoseksuelle mennesker.

Dyr med homoseksuel adfærd

 • Gråænder
 • Måger
 • Pingviner
 • Sortsvaner
 • Amazondelfiner
 • Amerikanske bisoner
 • Elefanter
 • Får
 • Løver
 • Giraffer
 • Bonoboaber
 • Japanske sneaber
 • Hyæneflokke

På udstillingen Against Nature? på Naturhistorisk Museum i Oslo i 2009 forsøgte museet at forkaste opfattelsen af homoseksualitet som en forbrydelse og en unaturlig adfærd. Udstillingen var især baseret på biologerne Bruce Bagemihl, Joan Roughgarden og Petter Bøckmans forskning.