En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel.

- Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, siger Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

DN vandt i fjor sagen over landmanden Niels Jørgen Madsen i nævnet. Men sammen med Landbrug & Fødevarer, valgte han at tage sagen videre til retten, hvor sagen netop er blevet afgjort. Landsretten i Viborg afgjorde, at landmanden havde handlet i strid med gældende naturbeskyttelse, fordi han har omlagt det beskyttede område.

Verdensfjerne DN

Årsagen til tvisten handler om, hvorvidt Niels Jørgen Madsens jorder er omfattet af paragraf-3 i Naturbeskyttelsesloven - altså om, hvorvidt der er tale om særlig beskyttet natur. DN har hele vejen i gennem sagsforløbet peget på, at der var tale om ulovlig drift i området. Det har de nu fået landsrettens ord for.

Den nuværende Landbrugs- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), har haft nogle meget markante holdninger til sagen og DN. Han kaldte i juni 2014 DN for verdensfjern, rejsende i overgreb på befolkningen og har erklæret, at sagen om Værnengene var en skamplet på foreningen.

DN havde ret

Udover at være beskyttet af paragraf 3 også er Værnengene også omfattet af habitatdirektivet.

Og netop fordi området også er omfattet af habitatdirektivet, har DN også involveret EU i sagen, og her venter endnu en sag omkring Værnengene på at blive afgjort.

Landsretsafgørelsen er principiel, både for de øvrige landmænd, som har jorde i Værnengene, men også for landmænd i resten af landet, som har jorde i beskyttede områder. I øjeblikket overvejer Niels Jørgen Madsen og Landbrug & Fødevarer, hvorvidt de vil forsøge at anke sagen til Højesteret.