Der er et stykke vej fra den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens fortælling om Danmarks Naturfredningsforening som rejsende i overgreb på befolkningen, og så den historie der afspejler sig i tal fra virkelighedens verden.

For de mange timer, som ansatte i foreningen og de mange frivillige kræfter bruger på at screene offentlige afgørelser inden for miljø og natur, bærer i høj grad frugt.

En ny opgørelse viser, at Danmarks Naturfredningsforening i 2018 fik medhold i 85 procent af afgørelserne på de klager, som foreningen havde indsendt til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Der er tale om afgørelser, der i en række tilfælde gør en positiv forskel for naturen, og sikrer at lovgivningen overholdes.

Leder for lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening Nina Larsen Saarnak er glad for de nye tal.

- Det er først og fremmest en bekræftelse af, at det virkelig nytter, at vi holder øje med myndighedernes afgørelser på natur- og miljøområdet. Men det er naturligvis også skræmmende, at vi rent faktisk får så ofte medhold. I den bedste af alle verdener, fik vi ikke medhold i så mange sager, fordi myndighederne altid afgjorde sagerne til naturen og miljøets fordel, siger Nina Larsen Saarnak og fortsætter:

- Hvad ville vi mon finde, hvis vi havde tid til at gå ind i samtlige af de tusindvis af afgørelser, der rent faktisk bliver truffet hvert år i Danmark?

Frivillige kræfter redder naturen

Hvert år modtager og screener foreningen godt 15.000 primært kommunale afgørelser. Sagerne kan for eksempel dreje sig om beskyttet natur, strandbeskyttelseslinjer, miljøtilladelser, landzonebestemmelser eller om kommune-og lokalplaner.

Men det er blot i en brøkdel af sagerne, hvor foreningen ender med at sende en klage. Der blev i 2018 indsendt 175 klager, og truffet afgørelser af nævnet i 92 sager. Hvis der ikke bliver truffet afgørelse om en klage, kan det fx være fordi den frafaldes eller der laves ændringer i projektet, som klagen vedrører.

- De flotte tal fra 2018 er samtidig et rygklap til alle de frivillige kræfter i foreningen, der holder øje med kommunernes forvaltning af natur og miljø. De mange aktive medlemmer af lokalafdelingerne gør virkelig en forskel for naturen, som er til at tage og føle på, siger Nina Larsen Saarnak.

En af de sager, som faldt ud til foreningens fordel, var en sag fra Frederikshavn, hvor DN klagede over en tilladelse til en slagtesvineproduktion. Blandt andet fordi et tilstødende naturområde med enge, overdrev, moser og søer, ville blive meget negativt påvirket af produktionen. Klagenævnet gav DN medhold og afgjorde, at sagen skal gå om i kommunen.

DN klager meget lidt

Af de afgjorte sager har foreningen vundet eller delvist vundet 85 procent af klagerne inden for naturbeskyttelsesloven, 80 Procent inden for planloven, 100 procent inden for husdyrbrugsloven, 85 procent inden for miljøbeskyttelsesloven og 73 procent inden for øvrig lovgivning.

- Tallene viser dels, at Danmarks Naturfredningsforening klager meget lidt i forhold til de tusindvis af afgørelser, vi potentielt kan klage over. Og at vi gør det med god grund, da vi får medhold i flertallet af klagerne, siger Nina Larsen Saarnak.

I 2017 klagede Danmarks Naturfredningsforening over 156 sager, og fik medhold i 81 procent af sagerne.

Du kan læse den nye klageoversigt for 2018 her.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning