Langeland er fyldt med sommerfugle. Men mange er bare af pap og papir. I 2020 var det 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Han var meget optaget af de smukke insekter og af at konstruere nye ord, og længe troede man, at han havde fundet på ordet ’sommerfugl’.

Så for at fejre den verdensberømte forsker, der er født i Rudkøbing, pynter man byen og øen op med kunstfærdige sommerfugle. Og sådan er Langeland blevet til Sommerfuglenes Ø.

Heldigvis bliver de kunstige sommerfugle flankeret af stadig flere ægte levende sommerfugle. Ved Naturdestination Skovsgaard på det sydlige Langeland er der i år observeret 27 forskellige arter af dagsommerfugle. Det er næsten halvdelen af de arter, der lever fast i Danmark. Og ifølge en ekspert er det bare begyndelsen.

- Lige nu er det de vidt udbredte, almindelige arter – og så lidt til. Men fremover kan Skovsgaard vrimle med mange flere arter. Også nogle af dem som lige nu er truede eller sårbare, siger Michael Stoltze, der er biolog og forfatter til flere bøger om danske sommerfugle.

Giv julehjælp til kejserkåben

Kejserkåben er en af de sommerfugle, som har været forsvundet fra Langeland.

Vi kæmper for at skabe mere vild natur og bedre levesteder for kejserkåben og andre sommerfugle.

Du kan hjælpe ved at give kejserkåben en julegave.

Kejserkåben forsvandt fra Langeland - men er nu vendt hjem

En af de nytilflyttede er kejserkåben. Arten var i kraftig tilbagegang i 70’erne, 80’erne og 90’erne på grund af sprøjtegift og gødning. Og i flere år var den ikke at finde noget sted på Langeland.

Men nu er kejserkåben tilbage på øen, og i sommers blev den spottet i naturen omkring godset.

- Nu har kejserkåben det igen godt i Danmark. Og den får en stor fremtid på Skovsgaard, spår Michael Stoltze.

Kejserkåben lever af de vilde danske violer – blandt andet skov-, krat- og hundeviol. Så det varierede landskab omkring Naturdestination Skovsgaard er godt, da der både er naturskov med gamle træstammer, hvorpå de små kejserkåbelarver overvintrer, samt lysninger og krat, hvor violerne gror.

- Sommerfuglens larver er meget specialiserede, de lever ofte kun af én bestemt eller nogle få plantearter. Derfor er sommerfugle en virkelig god indikator og bliver ofte brugt som udtryk for, hvordan naturen har det, forklarer sommerfugleeksperten.

Giv et valgfrit bidrag til kejserkåben i julen (artiklen fortsætter)

Naturperle med internationalt potentiale

Naturdestination Skovsgaard er først og fremmest en langelandsk naturperle bestående af et historisk gods i naturskønne omgivelser. Der hører et areal på knap 400 hektar med til Skovsgaard, hvor Danmarks Naturfond lige nu er i fuld gang med at udrulle et meget ambitiøst naturprojekt, hvor de genforvilder naturen, og slipper den fri med det mål at øge biodiversiteten.

Store dele er nu urørt skov, og der foregår vildtgræsning med køer og heste. Det skaber en større dynamik i naturen og levesteder for mange arter. Heriblandt sommerfugle.

- Mange rødlistede sommerfuglearter kræver områder som det på Skovsgaard. Måden, det er drevet på – med helårsgræsning og få dyr – er helt rigtig. Og så ligger det i læ, hvilket også er godt for sommerfuglene, siger Michael Stoltze.

Han glæder sig til at følge projektet. Særligt hvad det betyder for sommerfuglene, når man går fra landbrug til genforvildet natur.

- Der er gode muligheder for, at blandt andet forskellige perlemorssommerfugle, okkergul pletvinge og hvid admiral indvandrer. Det kan være, de kommer næste år, om 10 år, 20 år eller mere, det ved man ikke. Men det bliver rigtig spændende at se med netop Skovsgaard, fordi omgivelserne er så opdyrket, siger sommerfugleeksperten og slutter af med at drømme:

- Måske ender det med at kunne bruges ude i verden som eksempel på effekten af at give naturen plads og sætte den fri.

Den smukke kejserkåbe er en af de arter, som du kan støtte i vores julekampagne, der skal sikre mere vild natur og bedre levevilkår til de pressede danske dyr.

Giv julehjælp til kejserkåben

Støt kejserkåben og mange andre arter via årets grønneste juleindsamling!

 Pssst! Du får et fint grønspættebevis, når du støtter via juleindsamlingen.

Når vi har modtaget din donation, kan du hente et digitalt støttebevis med grønspætten og en lille fortælling om den karismatiske fugl.

Del beviset digitalt eller print det ud, hvis du f.eks. vil bruge det som julegave, mandelgave eller adventsgave.

Tak, fordi du betænker natur i julen!