Kom op i gear og forpligt Jer på en forstærket indsats i Østersøen.

Sådan lyder opfordringen fra en lang række NGO’er fra Østersølandene, når organisationer, erhverv og ministre mødes i Helsinki fra i dag. De skal tage hul på processen med at opdatere redningsplanen for Østersøen (Baltic Sea Action Plan) fra 2007.

Opfordringen konkretiseres i en række forslag i en såkaldt ’Shadow Plan’, der skal tackle Østersøens største udfordringer: Biodiversitets- og klimakrisen, for mange næringsstoffer og miljøskadelige stoffer og den stigende aktivitet på havet.

Målet for havet er langt fra nået

Temaerne og indsatsforslagene er ikke alle nye. Mange fremgår allerede af den eksisterende Baltic Sea Action Plan, som Østersølandene tilsluttede sig i 2007 for at genoprette Østersøens havmiljø senest i 2021. Målet er bare langt fra nået. Ifølge den seneste opgørelse fra 2018, vurderer HELCOM, som er overordnet ansvarlig for planen, at kun 23 procent af de nationale initiativer er gennemført, 62% er delvist gennemført, og 67 % af de fælles initiativer er gennemført.

Det er CCB (Coalition Clean Baltic), som Danmarks Naturfredningsforening er medlem af, og WWF Baltic Ecoregion Programme, som står bag Shadow planen. Håbet er nu, at forslagene bliver vedtaget, når HELCOM i løbet af 2021 skal revidere redningsplanen for Østersøen.

- Vi er midt i en globalt anerkendt biodiversitets- og klimakrise. De næste ti år bliver afgørende i kampen for at vende udviklingen. Derfor må Østersølandene nu forstærke indsatsen for at redde Østersøen. Shadow planen giver politikerne de konkrete forslag til, hvor der skal sættes ind siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening og DNs repræsentant i CCB.

30 procent af Østersøen skal beskyttes effektivt

NGO’erne anbefaler bl.a., at 30 % af Østersøen bliver effektivt beskyttet som marine beskyttelsesområder, hvor biodiversiteten og naturen får første prioritet.

- Iltfattigt og stadigt varmere havvand, plast og efterladte fiskeredskaber, trawling, råstofindvinding, støjende og forurenende skibstrafik, forurenende stoffer og invasive arter er i dag virkeligheden for Østersøens arter og levesteder. Det er absolut på høje tid, at vi får gjort noget effektivt ved problemerne, siger Henning Mørk Jørgensen, som håber, at Danmark vil arbejde aktivt for, at 30 procent af Østersøen bliver effektivt beskyttet.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35