15. Juni Fondens formål er at sikre og forbedre den danske natur. Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser; Naturprisen på 200.000 kroner og Ildsjælprisen på 100.000 kroner. Alle er velkomne til at indstille deres lokale naturhelte her inden den 6. april 2020.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere eller foreninger om naturprojekter.

Fonden er stiftet af det naturinteresserede ægtepar, Valdemar og Lise Kähler.

Naturprisen

Hovedprisen på 200.000 kroner gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer.

Det giver pluspoint, hvis arbejdet med naturen er udført i tæt samarbejde mellem flere parter, for eksempel andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen eller interesseorganisationer.

Ildsjælprisen

Prisen på 100.000 gives til personer, institutioner eller organisationer, der gennem særlig indsats for dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen.

Sidste års vindere

Naturprisen blev sidste år givet til Odderbæk Vandløbslaug, for laugets omfattende, langvarige og blivende indsats for naturen i og omkring Odderbækken ved Give, et område på 3000 hektar.

Ildsjælprisen gik til Peter Oxholm Tillisch, for hans store arbejde for naturen og den sjældne frø: klokkefrøen.