Danmark er beriget med smuk og unik natur, og Naturstyrelsen vil nu samle de 15 vigtigste områder i en Naturkanon. Tidligere på året kunne danskerne nominere de steder, som de mener, er de vigtigste danske naturskatte. Ud af 1.671 forslag har juryen udvalgt 30 steder, og nu skal der findes frem de endelige 15.

Flere fredede områder er blandt de nominerede

Mange af de nominerede naturområder er fredede, og det har stor betydning for, hvorvidt vi i fremtiden vil kunne opleve områderne i den endelige Naturkanon.

- Fredning er garantien for at både vi og kommende generationer kan glæde os over naturen, fremfor at områderne var blevet opdyrket eller bebygget. Det er også en fredning, der har sikret det nominerede område Lille Vildmose. I dag arbejdes der på at genskabe mosen, og mange sjældne og truede arter har fået et fristed i det fantastiske område, fortæller fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch.

Sådan stemmer du til Naturkanon

De 30 nominerede områder er alle unikke og byder hver især på helt særlige naturoplevelser. Og det er netop naturoplevelserne, der skal afgøre, hvilke naturområder der bliver udpeget som en del af Naturkanon.

Du stemmer ved at dele en oplevelse, du har haft i ét af de 30 nominerede naturområder. Juryen vil herefter bruge de gode fortællinger til at beslutte hvilke steder, der skal udpeges som en del af de 15 vigtigste naturskatte i Danmark.

Her er tre eksempler på naturområder, som er fredede og nominerede til naturkanonen.

Hanstholm Vildtreservat

Det er Danmarks største vildtreservat, og det er en del af Nationalpark Thy. Det store klithedelandskab har et rigt dyreliv, og her lever fugle, som kun yngler her. Bestanden af krondyr er også stor.

Gudenåen og Skjernåens kilder

Herfra udspringer Danmarks to største vandløb. Området har et rigt planteliv, og der lever også flere dyr - eksempelvis odderen og fiskeørnen. Det er også oplagt at nyde naturen ved at gå en vandretur, da der er mange afmærkede ruter.

Knudshoved og Avnø

Her er du tæt på havet, landskabet er helt åbent, og der er stilhed. Spidsen af Knudshoved er helt særlig, da du kun kan komme derud på gåben. Du kan også være heldig at opleve spættede sæler ved Avnø.