Måske du har hørt om den danske kulturkanon? Nu har Naturstyrelsen søsat et lignende projekt, som handler om at udpege de 15 vigtigste naturskatte i Danmark. Og alle danskere er inviteret med til at bestemme. Til og med d. 23 september kan du således indstille et eller flere naturområder, der står dit hjerte nær. Forslag kan stilles her

Kriterierne for, at et naturområde kan udpeges til Danmarks Naturkanon er blandt andet, at naturen skal være smuk og særlig samt have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi. Derudover skal der være offentlig adgang til den pågældende natur. Og netop disse kriterier er gennemgående i Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen. Især arbejder foreningen på at sikre, at unik natur af særlig høj værdi bevares og er tilgængelig for alle danskere.

- Naturen er mere populær end nogensinde, og overalt i Danmark findes smukke og særlige naturområder, som fortjener en hyldest. Derfor er vi i Danmarks Naturfredningsforening begejstrede for det nye tiltag, som forhåbentlig kan inspirere endnu flere danskere til at besøge og holde af vores unikke natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening er en del af juryen

På baggrund af de indkomne forslag fra danskerne nomineres de 30 bedste forslag af en jury bestående af otte naturformidlere og -eksperter. Det er også juryen, der endeligt udpeger de 15 naturskatte. Som medlem af juryen sidder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Jeg er enormt glad for at være en del af juryen, og er sikker på, at det bliver en spændende, men også svær proces at udvælge de vigtigste naturskatte. Vi har jo så meget særlig natur i Danmark, siger hun.

Sådan foregår det

  • Forslag indsamles på www.naturkanon.dk frem til og med 23.september 2018. Blandt de indkommende forslag trækkes desuden lod om en fantastisk ballontur for dig og 11 venner.
  • Juryen gennemgår de indkomne forslag og nominerer de 30 bedste.
  • De 30 bedste steder offentliggøres 8. Oktober, hvorefter man frem til 4.november kan stemme på sin favorit-natur blandt de 30, ved at dele sin bedste oplevelse.
  • Juryen træffer den endelige afgørelse, og Danmarks nye Naturkanon offentliggøres i slutningen af november.