Onsdag faldt rammerne for det største udbud af havvind i Danmark på plads.

Den historiske aftale indebærer blandt andet, at der frem mod 2030 skal afsættes en halv milliard kroner til en havnaturfond.

Og det vækker begejstring hos Danmarks Naturfredningsforening, der sender stor ros til regeringen og folketingets partier for netop etableringen af fonden, der skal understøtte naturgenopretning på havet.

- Det danske hav er i dyb krise med forsvundne levesteder og pressede fiskebestande. Derfor haster med at få gang i en genopretning af vores havnatur, og det arbejde kan en havnaturfond blive en vigtig katalysator for, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforenings slår fast, at det er vigtigt at havnaturfonden bliver en permanent ordning, der kan arbejde med det lange seje træk, det er at genskabe balancen i det danske hav.

Beskyt de danske have

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at beskytte det danske havmiljø.

Du kan sammen med os være med til at lægge pres på regeringen for en bedre beskyttelse af havet.

”En stor opgave”

Pengene i Havnaturfonden skal gå til naturgenopretning både indenfor og udenfor havvindmølleparkerne og er i første omgang afsat fra Grøn Fond.

I aftalen er der lagt op til, at der kan komme yderligere finansiering fra private aktører. Det bakker Danmarks Naturfredningsforening fuldt op om:

- Det er vigtigt, at Havnaturfonden bliver så økonomisk stærk, at den kan finansiere de mange og store genopretningsprojekter, der er brug for på havet, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- VE-branchen har meget prisværdigt selv udtrykt ønske om at betale til en genetablering af havnaturen gennem en Havnaturfond, og finansiering bør komme fra alle aktører på havet, som påvirker havnaturen. Det er en kæmpe opgave at genrejse den danske havnatur, og det kræver en indsats fra alle sider at nå i mål.

Hensyn til naturen

I aftalen om udbudskriterierne bliver der for to havvindmølleparker indført krav om, at de skal etableres med såkaldt natur-inkluderende design, der har en naturfremmende effekt.

I flere andre lande stiller man høje krav om at inkludere naturhensyn i projektdesign i alle havvindmølleparker. For eksempel kan havvindmølle-fundamenter konstrueres som stenrev, der hvor det passer til havnaturen.

- Vi bør ligesom andre lande stille krav om, at havvindmøller og energi-øer i det danske hav bliver konstrueret, så de understøtter og fremmer havnaturen. Det er en minimal ekstra-omkostning, der bør tænkes ind i alle havvindmølleparker i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

DN-præsidenten roser, at der i aftalen stilles krav om, at havvindmølle-virksomhederne gennem hele havvindsparkens levetid skal overvåge natur- og miljøeffekterne af egne havvindmølleparker og offentliggøre data. Men hun efterlyser en plan for bl.a., hvad overvågningen konkret skal omfatte.

Omkring 30 procent af det danske hav er på nuværende tidspunkt reserveret til havvindmølleparker og VE-anlæg, og det er yderst vigtigt, at vi sikrer os viden om havvindmøllernes samlede virkning på havmiljøet - og nøje følger med i konsekvenserne for havnaturen af den store VE-udbygning, lyder det fra DN-præsidenten.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri

Hjælp os med at kæmpe for havet