Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har netop indgået aftale en finanslov for 2023.

Men selvom regeringen i sit eget regeringsgrundlag fremhæver klimakrisen som ”vor generations største udfordring” med en ambition om, at Danmark skal være ”et grønt foregangsland”, så er det nærmest nødvendigt med en lup for at finde nye grønne tiltag i finanslovsaftalen.

Det er enormt skuffende, at der stort set ikke er afsat nye midler til hverken klima, natur eller miljø på finansloven, lyder kritikken fra præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Jeg har svært ved at erindre en finanslov, hvor der har været afsat færre midler til det grønne område. På trods af at IPCC netop har udgivet en alarmerende klimarapport, og regeringens egen rådgiver Klimarådet har understreget behovet for handling, er der stort set ikke afsat noget grønt på finansloven. Det er en skuffelse, som ikke rimer med ambitionen om Danmark som et grønt foregangsland, siger Maria Reumert Gjerding.

 Hjælp os med at beskytte naturen!

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for mere og bedre beskyttet natur.

 Politisk arbejder vi for at beskytte naturens mangfoldighed ved at skabe mere plads til naturen og sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Er du enig? Så støt os ved at blive medlem.

Behov for grønne ambitioner

Biodiversitetsrådet - som er et råd regeringen selv har nedsat for at rådgive om, hvordan man vender tilbagegangen i naturen - har for kort tid siden understreget, at de nuværende biodiversitetsindsatser er helt utilstrækkelige i forhold til at vende tabet af biodiversitet i Danmark.

Alligevel er der ikke afsat nye midler til mere natur med den nye aftale.

- Vi har store problemer med vores vandmiljø og havnatur. Der bliver fundet rekord mange pesticider i vores drikkevand, og vi står midt i en buldrende klimakrise. Derfor har vi i den grad brug for tårnhøje grønne ambitioner, hvis vi skal formå at løse de grønne kriser, vi står med netop nu. Det gælder selvfølgelig også finansloven, hvor det havde været oplagt at sætte midler af til beskyttelse af vores drikkevand, reduktion af CO2-udledningerne og mere og bedre natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Med den nye aftale bliver der fundet 15,5 millioner til at redde Klimarådet fra forventede besparelser i 2024, samt 10 millioner til demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS.

Derudover afsættes 2 millioner til at belyse mulighederne for at oprette en havnaturfond, som kan sikre kompenserende tiltag for havnaturen i forbindelse med den store udbygning af vedvarende energi på havet.

- Der er trods alt tale om en forbedring i forhold til regeringens oprindelige udspil, hvor blandt andet Klimarådet stod til at blive beskåret kraftigt. Så jeg vil gerne rose partierne bag aftalen for at få hævet ambitionerne en smule, selvom niveauet af grønne tiltag stadig er historisk lavt. Det er et skridt i den rigtige retning, at man nu vil se på mulighederne for at oprette en havnaturfond, som vil kunne sikre bedre beskyttelse af havnaturen, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun glæder sig samtidig over, at der også er lavet en aftale om at finde ekstra financieringen til oprydning af forurening ved høfde 42.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

 Hjælp os med at kæmpe for mere og bedre natur