Har du bemærket, at der er færre sommerfugle i år end andre somre?

En ny undersøgelse tyder i hvert fald på, at der er sket en markant nedgang i antallet af sommerfugle, der er kommet på vingerne denne sommer.

Af 60 registrerede arter på Sommerfugleatlas.dk er de 52 observeret markant færre gange i år end hvad der gennemsnitligt er observeret de seneste fire år. Kun otte arter er observeret flere gange.

Opgørelsen er lavet af Morten D.D. Hansen, biolog og naturformidler ved Naturhistorisk Museum. Han beskriver nedgangen i observationer som et sommerfuglekollaps:

"Årets nedgang vil derfor medføre en permanent forringet sommerfuglefauna, hvor der med ét hug kan være skåret måske 20-30 procent af de sjældne arters forekomst". Det skriver Morten DD Hansen på Sommerfugleatlas.dk.

Støt vores arbejde for Danmarks sommerfugle

Sommerfugle er et sundhedstegn fra naturen

Databasen Sommerfugleatlas.dk er et samarbejde mellem Naturbasen og Naturhistorisk Museum, hvor brugere kan indberette fund af sommerfugle i Danmark.

Det er blandt andet kejserkåbe, okkergul pletvinge og hvid admiral, der er gået markant ned i år.

Læs også: 20 mest almindelige sommerfugle, du kan se i din have

De nye tal skaber bekymring hos Therese Nissen, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening:

- Sommerfugle er en god indikatorart, som siger noget om naturens generelle tilstand. Men hvis sommerfuglene kæmper med at komme på vingerne tyder det på, at de har for lidt og for dårlig natur at leve i, siger hun.

Tilbagegangen kan også skyldes vejret, hvor både våde vintre og tørre somre kan have en negativ effekt.

- Men hvis naturen er robust, og arterne i god tilstand, vil påvirkningen fra klimaet have en mindre effekt. Problemet er, at mange af vores sommerfuglearter har små, sårbare bestande spredt rundt om i landet, og så vil klimatiske påvirkninger og evt. sygdomme påvirke meget hårdt. Og lokale bestande vil kunne forsvinde, siger Therese Nissen.

Undersøgelsen frasorterer arter, som kun er registreret under 20 gange per år. Der er taget højde for, at nedgangen i observationer ikke bare skyldes, at der generelt er færre fugle og planter i år, og sammenligningsperioden er den samme for alle år.

Sådan hjælper du sommerfuglene

Du kan hjælpe sommerfuglene og få mange flere flotte og farvestrålende sommerfugle i din have. Alt du skal gøre er at forvandle din have til et levested for sommerfugle.

Se, hvordan du gør her

Mange sommerfuglearter er i tilbagegang

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet, sårbare eller helt forsvundet. Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage.

Det skyldes primært, at sommerfuglene har for lidt sammenhængende natur at leve i. Sommerfuglene trives med lysåben natur, for eksempel overdrev, hvor der er rigeligt med nektar-og pollenrige planter at leve i og spise af. Men den type natur får vi mindre og mindre af.

-Skal vi have flere sommerfugle på vingerne, skal det være en politisk prioritering at udlægge mere areal som lysåben natur og sørge for ordentlig pleje af den. Vi har brug for forskelligartede mosaiklandskaber, der giver plads til sommerfugle og der med også til en masse andre arter, siger Therese Nissen.

Hvad kan du gøre for sommerfuglene?