Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet, sårbare eller helt forsvundet. Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage.

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: De har for få steder at leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift og gødning.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede, og hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for alle de sommerfugle, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde.

Sådan får du flere sommerfugle i din have

Du kan hjælpe sommerfuglene ved at forvandle din have til et levested. Når du hjælper sommerfuglene, hjælper du også vilde bier og andre insekter.

Din have kan blive et vigtigt helle for de mange små og yderst dyrebare liv i naturen.

Se her, hvordan du forvandler din græsplæne til en vild blomstereng:

Du forvandler din græsplæne til en blomstereng og et spisekammer for sommerfugle i fire trin:

  1. Vælg et lysåbent sted i haven, hvor du har græstæppe.
  2. Skræl græsset og det øverste jordlag af.
  3. Bland jorden op med sand for at udpine jorden – det er især vigtigt, hvis du bor på Sjælland, hvor jorden er mere muldrig.
  4. Bland frøene i den sandholdige jord og put det ud på jordstykket. Til sidst skal der mere af den sandholdige jordblanding ovenpå.

Find hele guiden og flere detaljer her:

Sådan kan du også hjælpe sommerfuglene

Et vigtigt sted at starte er helt at droppe gift og gødning i haven. Sprøjtegifte er designet til at slå insekter og uønskede planter og svampe ihjel, og det er ikke godt for hverken sommerfugle eller vilde bier, som du også gerne vil hjælpe.

Udover at have en ren have fri for gift, så skal din have også være vild.

Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal herske totalt kaos i din have - din have kan sagtens se pæn ud, selvom du lader dele af den vokse lidt til. Lad gerne græs gro langt, plant blomster og planter også til sommerfuglenes larver. Og lav et vinterlys f.eks. i form af en kvasbunke, brændestabel eller lign.


Derfor skal du hjælpe sommerfuglene

11 ud af vores 77 sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er truede eller sårbare. Det har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt på den danske liste over truede arter, kaldet Rødlisten.

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: De har for få egnede steder at leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift og gødning. Derfor er det en god idé, at du holder din have fri for den slags.

Her kan du læse mere om, hvorfor sommerfuglene er i krise.

Vidste du?

Sommerfugle er ikke de eneste insekter, der er pressede.

På 25 år er tre ud fire flyvende insekter forsvundet fra Tysklands naturområder, viste en stor undersøgelse fra 2017.

Om det er sommerfugle, bier eller andre insekter, så er problemet altså det samme. Der er ikke nok plads og mad til dem.

Derfor hjælper du samtidig mange andre insektarter, når du gør en aktiv indsats for sommerfuglene.

Se her, hvordan du laver gode insekthoteller til insekterne i din have

Bliv medlem og støt biodiversiteten i Danmark

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening støtter du vores arbejde for mere og rigere natur i Danmark.