Danskerne handler på nettet som aldrig før under Corona, og det har betydet et stigende forbrug af emballage til transport og take-away-emballage. Take-away emballager er samtidig en af de affaldstyper, som oftest havner i naturen til skade for dyr, planter og miljø.

Men faktisk findes der allerede mange genbrugsløsninger på markedet, hvor emballagen kan bruges igen og igen, uden at skulle omsmeltes eller brændes af. Og mange af løsningerne bliver efter ganske få ganges brug en bedre forretning for miljø og klima end engangsemballage. Det viser en ny rapport, hvor konsulenthusene Nordic Sustainability og PlanMiljø, for Danmarks Naturfredningsforening, har undersøgt det danske marked for Transportemballage til e-handel, Takeaway-emballage og Emballage til personlig pleje- og husholdningsprodukter.

Læs mere: 143.000 børn skal befri naturen for affald

F.eks. skal en såkaldt Re-pack transport-pose blot bruges to gange, før miljø- og klimagevinsten er større en ved en traditionel papkasse. Efter 20 cyklusser er der sparet 3,5 CO2 og tre kilo skrald, sammenlignet med en papkasse.

Maria Reumert Gjerding præsident i Danmarks Naturfredningsforening er glad for rapportens konklusion.

- Det er kæmpe potentialer for at få mere genbrug i Danmark, når vi handler på nettet og køber take-away. Rapporten viser tydeligt, at der er masser af løsninger på markedet, og at det hurtigt bliver en god forretning for både klimaet og naturen, hvis vi bliver bedre til at genbruge emballage, siger Maria Reumert Gjerding.

Politikerne tøver

Men selvom der er mange løsninger på markedet, så viser rapporten samtidig, at Danmark halter bagud i forhold til flere andre EU-lande, når det handler om genbrugsløsninger. Eksempelvis satte Frankrig sidste år faste genbrugsmål, der skal sikre, at 10 pct. af markedsført emballage bliver genbrugt i 2027. Tyskland har sat et mål om 70 % genbrug af take-away kopper i 2022, og i 2025 skal mindst 30 % af forbrugeremballagen på det rumænske marked kunne genbruges.

Men i Danmark er der, trods mange lovprisninger af vigtigheden af den cirkulære omstilling af vores økonomi, endnu ikke sat nogle mål for genbrug. Og det ærgrer præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening.

- Den nye rapport viser med alt tydelighed, at danske virksomheder står i kø for at komme i gang med genbrugsløsninger, men det kræver, at politikerne sætter nogle krav og mål, der kan kickstarte udviklingen. Danmark halter simpelthen bagud, når det gælder genbrugsløsninger, i forhold til flere af vores europæiske naboer. Derfor er vores opfordring til politikerne nu, at der bliver sat nogle klare mål for, hvor meget der skal genbruges i fremtiden. Det er nødvendigt for at drive markedet og udviklingen, siger Maria Reumert Gjerding.

Nyt krav fra EU

Den danske regering er netop i gang med at se på, hvordan Danmark skal implementere EU's nye direktiv for cirkulær økonomi, som stiller krav om, at producenterne fremadrettet skal have et større ansvar for emballagerne på deres produkter.

På baggrund af analysen anbefaler rapporten fra Nordic Sustanability og PlanMiljø, at Danmark i 2025 skal sikre, at mindst 10 % af markedsført emballage bliver genbrugt, stigende til mindst 15 % i 2027. Når først systemerne er på plads, kan de hurtigt skaleres, og derfor anbefaler rapporten en genbrugsmål på 50 % i 2030, hvis Danmark skal blive førende inden for cirkulære emballageløsninger.

- Vi er nødt til at have nogle genbrugsmål, som sætter en klar retning for den cirkulære omstilling, og sender et signal til nye, innovative virksomheder på genbrugsmarkedet om, at Danmark mener det, når vi siger, at vi vil væk fra brug-og-smid væk kulturen og mindske vores overforbrug af naturens ressourcer, siger Maria Reumert Gjerding.

Danskerne producerer enorme affaldsmængder

Danskernes ressourceforbrug er stort, og vi producerer enorme affaldsmængder. Ifølge Eurostat er vi det land i EU, som generer mest affald pr. indbygger. Affald belaster natur, miljø og klima, og derfor er det god grund til at nedbringe affaldsmængderne.

- Rapporten slår tydeligt fast, at genbrug og genbrugsprodukter hurtigt betaler sig hjem. Der er med andre ord ingen dårlige undskyldninger for, at man fra politisk side ikke hurtigst muligt skaber nogle rammer for, at vi bliver bedre til at genbruge frem for at smide ud, siger Maria Reumert Gjerding.

Rapporten er lavet på baggrund af en række interviews med brancheforeninger, virksomheder og andre centrale aktører, som beskæftiger sig med emballager, og suppleret med research, beregninger og analyser af markedet.

Du kan læse den fulde rapport her.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver

Fakta: Så meget emballage bruger vi i Danmark

  • 40 % af den plast, vi bruger på verdensplan, anvendes til emballage, og det anslås, at 95 % af værdien af plastemballagematerialerne går tabt efter kun én forbrugscyklus. 2018 brugte Danmark ca. 116.000 tons salgsemballage i plastik (og derudover en lang række engangsemballager af andre materialetyper).
  • Hvis mængden salgsemballage af plastik kan nedbringes med 25 % – ca. 29.000 tons mindre plastemballage, vil det betyde en CO2 besparelse på omtrent 29.000 tons CO2.
  • Foruden CO2-gevinsten vil der naturligvis være en række associerede og mindst lige så markante miljøfordele; ikke mindst et mindre træk på vores naturressourcer og den faldende mængde emballageaffald, der ender i naturen.
  • Ifølge Danmarks Naturfredningsforenings befolkningsanalyse af affald i naturen fra 2021 er mad-emballage end af de affaldstyper, som vi oftest ser i naturen.

Fakta: Genbrugsløsningerne er her allerede

Rapporten beskriver blandt andet en række cases fra nye danske, innovative virksomheder som Re-Zip, KleenHub og NewLoop.

  • Re-Zip: Danske RE-ZIP fra Aarhus har skabt en genbrugspose og genbrugskasse til e-handel, som kan bruges 30 gange. Produktporteføljen består af otte varianter og er designet med hensyn til materialer, vægt og skrøbelighed. RE-ZIP poserne reducerer CO2-udledningen med 84 % i sammenligning med engangsemballage produceret i pap efter 10 cyklusser.
  • KleenHub: KleenHub er et dansk digitalt retursystem til kaffekopper og madbokse. De genbrugelige kopper og bokse er lavet af rustfrit stål designet med henblik på holdbarhed, hygiejne og funktionalitet som varme- eller kuldebeholdere. Brugeren informeres og vejledes på KleenHub-appen, og kan låne, bruge og returnere emballagen hos et af stederne i KleenHub-netværket, som i dag strækker sig på tværs af København. Herfra bliver emballagen vasket og klargjort til næste kunde. I koppens levetid (1000 cyklusser) spares der 60,8 kg CO2e = Reduktion på 96,5 % vs. engangskopper.
  • New Loop: New Loop søger at skabe et pantsystem til takeaway og convenience food i Danmark. New Loop arbejder på at etablere en cirkulær emballageløsning, som er intuitiv for forbrugeren, der kan indlevere op til ti stykker emballage ad gangen det samme sted. New Loopplanlægger at centralisere vaskeri af emballagen, så restauranter og caféer ikke skal stå med ansvaret for dette selv.