Det er sjældent, at landbruget og naturen arbejder sammen. Derfor vakte det opsigt i sidste uge, da Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer sammen præsenterede deres udspil om jordfordeling.

Med udspillet har parterne udviklet fælles løsninger på nogle af de udfordringer, som vores samfund og natur står overfor. Forslaget indebærer, at 100.000 hektar landbrugsjord skal laves om til naturområder. Det svarer til to gange størrelsen af Falster. Det skal give mere sammenhængende natur og bedre landbrugsarealer til den enkelte landmand.

Lokale formænd er optimistiske for samarbejdet

I Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger er de positive omkring det nye udspil. De lokale formænd er især begejstrede for det usædvanlige samarbejde med landbruget.

Jørgen Jørgensen, der er formand i Hjørring, håber på, at det kan få politisk betydning, at landbruget og naturen er gået sammen om forslaget.

- Det er opløftende med et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer, fordi det kan give politisk tyngde, siger han.

Hovedpunkterne i Fælles Løsninger:

  • 100.000 hektar landbrugsjord skal laves om til natur
  • Mere sammenhængende naturarealer
  • Sænke landbrugets klimabelastning med 10 procent
  • Bedre og sammenhængende landbrugsarealer til den enkelte landmand
  • Hensigtsmæssig regulering af ammoniak til fordel for natur og landbrug

I lokalafdelingen i Kalundborg glæder formand Susanne Ladefoged sig også over samarbejdet. Hun er glad for, at parterne er gået i dialog.

- Vi kommer ingen vegne, hvis vi ikke lytter til hinanden. Derfor er jeg meget positiv over for det nye udspil mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer. Det er glædeligt, hvis der langsomt sker holdningsændringer i forhold til natur hos landmændene, siger Susanne Ladefoged.

Forslagene møder også positive reaktioner fra Langeland, hvor Nis Rattenborg er formand for lokalafdelingen. Han mener, det er vigtigt at samarbejde, der hvor man kan:

- Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer har ikke samarbejdet i mange år, fordi vi har modstridende interesser. Så det er godt, at vi mødes og samarbejder om det vi kan og er enige om. Hvis det lykkedes, så er det fantastisk, siger Nis Rattenborg, formand for lokalafdelingen på Langeland.

Ifølge Nis er der generelt stor opbakning til forslaget fra de aktive medlemmer på Langeland.

Jordfordeling gavner naturen

Udspillet får også en varm velkomst i Jammerbugt kommune. Søren Rosenberg, der er formand for lokalafdelingen, mener at jordfordeling i deres område er tiltrængt:

- I Jammerbugt kommune ser vi flere eksempler på lavbundsjorde, der bliver dyrket, selvom de gang på gang bliver oversvømmet. Derfor er vi positive over, hvis de kan blive til naturområder i stedet, siger han.

Han ser forslaget som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Derfor håber han, at politikerne vil gennemføre tiltagene og få sat lavbundsjorde ud af drift til fordel for natur.