Hvad er sort sol?

”Se den lille stær, den er åh så fornøjet”. Og det må man bestemt sige, at stærene er ved denne årstid. Inden for den nærmeste tid, trækker de nemlig sydpå for at overvintre. Men inden den lange rejse, skal de fedes op, og det bruger de jyske marskområde til. Her lever der nemlig masser af insekter blandt andet gåsebiller og stankelben som er stærenes foretrukne måltid. Lige inden stærene lander på strå for at overnatte, opstår fænomenet ”sort sol”. De flyver rundt i store flokke, som hele tiden danner omskiftelige mønstre, og det er dem, der er så imponerende at iagttage.

Hvorfor sort sol?

Selvom vi mennesker godt kan opleve sort sol som en opvisning, så er formålet et helt andet for stærene. De samler sig i de store flokke og formationer for at forsvare sig mod rovfugle. Jo flere stære i en flok, jo flere øjne til at holde øje med faren. Ligesom for os mennesker så virker flokkene også store og uoverskuelige for rovfugle. Effekten af sort sol er spejlinger af dagens sidste sollys samt vilde kast fra side til side, og det besværliggør rovfuglenes angreb på stærene.

Hvornår er der sort sol?

Det er muligt at opleve sort sol fra september og helt frem til december. Det er her stærene spiser sig mætte, til deres vintertræk. Derudover er de igen at opleve fra februar til midt i april, hvor deres forårstræk finder sted.

Stære-sammenstød?

Stærens reaktionsevne er omkring 20 gange hurtigere end menneskets. Derfor støder de ikke sammen, når de bevæger sig hurtigt rundt på himlen.

Hvorfor i marskområderne?

Stærene ønsker at overnatte i marskens vådeste områder, fordi der er rørskov.

En rørskov er et stort område med tæt bevoksning af rør og siv, som findes i forbindelse med for eksempel søer eller fjorde. Her kommer der nemlig ikke landlevende rovdyr ud, som for eksempel ræv, på grund af vandet. Samtidig jager deres værste fjender – rovfuglene - ikke om natten, fordi der kan de ikke bruge deres gode syn. Derfor kan stærene sidde trygt og godt i rørskoven natten over.

Somme tide hænder det, at en stor hornugle eller lignende går til angreb på de sovende stære, som opgiver overnatningsstedet med det samme.

Bonusinfo

Unge stære nyder at spise sig mætte i den store mængde af bær, som findes i den danske natur i sensommeren. Mange af bærrene har dog ligget længe på jorden, inden de bliver spist, og har derfor gæret og dannet alkohol.

Stærene har dog en alkoholforbrænding, der er 20 gange højere end et menneskers, og de kan derfor stadig manøvrere rundt i luften.

Her kan du opleve sort sol

Som udgangspunkt har sort sol hjemme ved kysterne og andre vådområder i Sønderjylland, for eksempel Tøndermarsken, Ribe, Haderslev, Rømø, Sølsted Mose og Tinglev Mose.

Dog er det også muligt at se store stæreflokke andre stedet i landet ved vådområder med rørskove.