Hver dag udleder vi mikroplast til naturen, når vi for eksempel vasker tøj, bruger renseprodukter og kører bil. Udledningen kan have alvorlige konsekvenser for vores økosystemer. Der er set eksempler på, at regnorme ændrer adfærd, når de indtager mikroplast i jorden. Danmarks Naturfredningsforening ønsker en dansk plastpolitik, der sætter ind mod forureningen, før det er for sent.

Derfor har de i dag afleveret over 20.000 underskrifter til formanden for Miljø- og Fødevareudvalget Pia Adelsteen (DF).

- Jeg synes, det er godt,at man tager mikroplast op. Det er en vigtig diskussion, og jeg synes også, at den skal adresseres. Det vi kan gøre i Danmark, det skal vi gøre, siger hun.

Underskriftsoverrækkelsen skal gøre politikerne opmærksomme på alvoren i plastforureningen, og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer på det kraftigste politikerne på Christiansborg til at tage ansvar og få lavet en dansk plastpolitik.

- Der har været meget stor opbakning og interesse fra danskerne. De har ikke bare skrevet under, folk har også debatteret livligt på Facebook, og givet hinanden gode råd. Mange skoler og uddannelsesinstitutioner har haft fokus på emnet, og lavet deres egne kampagner og underskriftsindsamlinger, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har siden sensommeren 2016 kørt kampagnen med fokus på mikroplast, og den negative effekt plast kan have på naturen.


Der mangler en dansk plastpolitik

Udover de 20.000 underskrifter har Danmarks Naturfredningsforening sammen med Det Økologiske Råd og Plastic Change lavet et bud på en dansk plastpolitik, der blandt andet indeholder:

  • Totalt forbud mod tilsætning af mikroplast til forbruger-produkter
  • Krav til producenterne om, hvor meget deres plastmateriale må forurene
  • Krav til at plastprodukter skal kunne genanvendes
  • Pant på de mest brugte husholdningsprodukter af plast
  • Overvågningsprogrammer, som kan vise den nuværende plastforurening. Både i vandmiljøet, på landgjorde, i luften og i fødevarer.
  • Midler til forskning indenfor ny og bedre plast

Danmarks Naturfredningsforenings formål er at beskytte naturen, og derfor er det altafgørende, at vi reducerer påvirkningen fra produktion og forbrug. Problemet med plast i naturen er, ifølge Ella Maria Bisschop-Larsen, rigtig vigtig at tage fat i.


- Vi synes, at plast i naturen er en tikkende bombe for vores økosystemer, og det kalder på handling her og nu. At vi ikke kender alle konsekvenserne ved plast i naturen, betyder ikke, at vi skal vente med at gøre noget. Den viden vi har, bør være nok til at politikerne tager problemet alvorligt. Der skal handles nu, før det er for sent, siger hun.

Svenske forskere har for nyligt fundet ud af, at fiskelarver hellere spiser mikroplast end zooplankton. Det gør, at larverne mister evnen til at lugte, når der kommer et rovdyr i nærheden, og så bliver de spist.

Det er bare endnu et eksempel på, hvordan plast kan påvirke vores natur. Opdagelser som disse er årsagen til, at Danmarks Naturfredningsforening efterspørger handling på området.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver