2022 ser ud til at blive et historisk år for Danmarks trængte natur. En række partier har nemlig bebudet, at Danmark skal have en naturlov, der sætter bindende mål for hvor meget natur og hvilken kvalitet, den skal have her i landet. I dag har Det Konservative Folkeparti tilsluttet sig kravet om en biodiversitetslov efter et valg og er dermed på linje med Frie Grønne, Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre.

Læs også: Skriv under for en dansk naturlov

Plads til at udfolde sig

Danmarks Naturfredningsforening har ligesom resten af de grønne foreninger kæmpet hårdt for en naturlov. Maria Reumert Gjerding, præsident i foreningen, siger:

- Det er fantastisk og ekstremt opløftende, at partier fra begge sider anerkender, at naturen har brug for plads til at udfolde sig, hvis ikke vi skal miste flere arter. Nu ser vi frem til hurtigst muligt at få udformet en lov med bindende mål, akkurat som klimaloven. Det er et stort grønt fremskridt, vi er vidner til, siger Maria Reumert Gjerding.

Også Verdens Skove har lagt pres på politikerne for at en naturlov og her slår politisk rådgiver Pil Christensen fast, at en naturlov skal leve op til EUs biodiversitetsstrategi om at reservere 30 procent af arealet til lands og vand, hvoraf en tredjedel skal strengt beskyttet natur:

- Vi ser en naturlov som det allervigtigste redskab til at få vendt den nedtur, den danske natur har været igennem de sidste mange år og vi er utroligt glade for, at der er blevet lyttet. Nu glæder vi os til at sætte arbejdet i gang.

  • 20. oktober gik Alternativet, SF, Radikale og Enhedslisten ud med et fælles krav om en naturlov. Dagen efter kvitterede Mette Frederiksen positivt i et interview med JP,: »Det vil jeg foreslå, at vi tager ind, som en del af hvad en ny regering skal gå i gang med.«. 26. oktober meldte Konservative sig på banen med løfte om en naturlov med bindende mål. Tidligere har bådet Fri Grønne og Venstre foreslået at indføre en naturlov med bindende mål.
  • Stor opbakning til en naturlov. Ifølge en rundspørge fra Epinion blandt 2013 respondenter, svarede 67 procent at de var enige i at Danmark skal have en naturlov.
  • 23 organisationer står bag den fælles kampagne for en naturlov:

Støt naturen med din underskrift

Hjælp os med at fortælle politikerne, at de bør lave en ny naturlov.

En naturlov skal sikre mere beskyttet natur, genoprettelse af ødelagte naturområder og en redningsplan for vores truede arter.

Analysearbejdet er i gang

Hos foreningen Danmarks Vilde Natur er forventningerne store. Således siger formand Danna Borg:

- Vi er allerede i gang i det, Biodiversitetsrådet fra 2020 blandt andet fik til opgave at rådgive om en biodiversitetslov inden udgangen af 2022. Der er således allerede et analysearbejde i gang til en bindende naturlov, siger Danna Borg.

De grønne organisationer ønsker at følge målene fra EU og FN og beskytte 30 procent af det danske hav- og landareal, hvoraf ti procent skal være strengt beskyttet. Selvom der er et politisk flertal for en naturlov, er der dog ikke nødvendigvis politisk enighed om disse konkrete mål:

- Det er vores opgave nu at stille vores faglighed til rådighed og gøre rede for, hvorfor vi skal nå netop de mål, siger Knud Flensted, biolog hos DOF BirdLife, der gennem utallige fugletællinger kan påvise de hårde kendsgerninger om naturens og biodiversitetens tilstand.

Læs også: Tine, Erik og tusindvis af danskere drømmer om en naturlov

Krogede træer og blomstrende lysninger

I dag er Danmark EU bundskraber, når det gælder naturarealer og stadigt flere arter står opført som truede.

- En biodiversitetslov skal sikre mere plads til naturen med alt hvad den rummer af levesteder for dyr, planter og svampe. Lige fra store skove med blomstrende lysninger, krogede træer, spætter, biller og mosser til levende have med myldrende stenrev, dybe tangskove og rene fjorde fulde af ålegræs. Målet er at vende nedgangen i biodiversitet til fremgang, slutter Philip Hahn-Petersen fra foreningen Vild med Vilje.

 Danskerne efterlyser en naturlov

Over 39.000 danskere har allerede skrevet under på givnaturenlov.dk for at vise deres opbakning. En af dem er Erik Jeppesen, der er biologilærer og blandt andet underviser i den mangfoldige natur.

- Jeg er i dag 63 år og har levet hele mit liv på landet. Så jeg har med egne øjne og ører oplevet den kæmpe forandring der er foregået i landet, og hvilke omkostninger det har haft for vores natur, siger Erik Jeppesen.

 Læs også: Hvad er en naturlov, og hvorfor er der brug for den?