Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag præsenteret forslag til et nyt lovkompas, der skal være til at skabe en ny og mere simpel struktur for lovgivning på miljø- og fødevareområdet.

Kompasset er udarbejdet af et ekspertpanel, og lægger op til at antallet af love reduceres fra 95 til 43.
Danmarks Naturfredningsforening ser positivt på udspillet fra ministeren, fortæller afdelingschef for natur og miljø i Danmarks Naturfredningsforening Morten Pedersen:

- Det er positivt, at ministeren har taget dette initiativ til en forenkling, og vi håber, at det kan være med til at skabe en mere gennemskuelig lovgivning, der i sidste ende vil gavne både mennesker og natur, siger Morten Pedersen.

Naturmål bør være pejlemærke

Ministeren har meldt ud, at han nu vil se på anbefalingerne i lovkompasset, og Danmarks Naturfredningsforening håber, at en ny lovgivning vil blive udarbejdet i sammenhæng med det arbejde, som ministeriet har sat i gang med at lave naturmål for den danske natur.

- Der behov for, at der kommer mål for at beskytte miljøet bedre og understøtte udviklingen af en ny og bedre natur. Det har regeringen selv lagt vægt på i naturpakken fra 2016, og det vil være fint at skabe en samlet ramme for de danske miljø- og naturmål i en fælles lovgivning, siger Morten Pedersen.

Styrke natur- og miljøbeskyttelse

Ministeren lægger vægt på, at lovrevisionen sker uden at beskyttelsesniveauet sænkes. Danmarks Naturfredningsforening mener, at lovgivningen på nogle områder bør skærpes, så som beskyttelsen af lysåben natur i Naturbeskyttelsesloven eller de manglende målsætninger for den danske natur i den nuværende lovgivning.

- Det her skulle jo gerne betyde, at der vil ske en styrkelse af natur- og miljøbeskyttelsen på alle de områder, hvor lovgivningen i dag ikke er tidssvarende. Vi vil i Danmarks Naturfredningsforening følge nøje med i arbejdet, og vi ser frem til at indgå i en tæt dialog med ministeren om dette arbejde, ligesom vi håber, at ministeriet vil inddrage de forskellige grupper, der dagligt anvender lovgivningen, i udarbejdelsen af den nye lovgivning, siger Morten Pedersen.

Læs mere om det nye lovkompas på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Object reference not set to an instance of an object.