Præsidentens nytårstale 2019

2018 var på mange måder et forrygende år. Vi kan glæde os over flere grønne resultater bl.a. Øresund, der nu får en bedre beskyttelse. Og en plasthandlingsplan, der er et vigtigt skridt til at nedbringe forureningen af naturen. Samt en udmelding om bedre beskyttelse af drikkevandet.

2018 blev også året, hvor det grønne røg helt til tops på befolkningens dagsorden. Det bliver også et væsentligt tema ved valget her i 2019. Og det er ikke overraskende efter de stærkeste advarsler fra FN's klimapanel, der fortæller os, at vi kun har 12 år til at halvere drivhusgasserne og undgå, at klimaet accelerer ud af kontrol. Det sker også på et bagtæppe af et vanvittigt tab af biodiversitet og arter, der mangler plads og levesteder.

Der findes ingen større eller vigtigere opgave end at vise, at vi er mange, der står sammen og ikke giver op, før vi har sikret, at verden ikke længere er på kollisionskurs med klimaets og naturens grænser, og at den verden, vi giver videre, er lige så magisk og rig på arter, som den vi selv overtog fra vores forældre.

Her på tærsklen til 2019 har jeg en sag, som jeg vil bede jer om hjælp til. Dansk Folkeparti vil fratage Danmarks Naturfredningsforening muligheden for selvstændigt at rejse fredninger i fremtiden. Fredninger er det stærkeste redskab til at beskytte naturen, og Danmarks Naturfredningsforening har rejst hovedparten af alle fredninger. Gå ind på hjemmesiden www.fredningerifare.dk og skriv under og del med dine venner og naboer. Sørg for, at det står klart, at dette forslag skal afvises, så vi også i fremtiden kan stå vagt om Danmarks natur og sikre en stemme for naturen og de arter, der ellers ikke har nogen.

2019 ligger foran os, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i det nye år og kæmpe for naturen, miljøet og klimaet sammen med jer.

Rigtig godt nytår.

Vil du være med til at kæmpe for naturen i 2019?

Som medlem af Danmarks største grønne organisation er du med til at støtte op om en rigere og mere mangfoldig natur, et rendt og sundt miljø og en bæredygtig fremtid.