I solskinnet på den velkendte trappe ind til Folketinget afleverede 30 engagerede naturfolk i onsdags 50 røde redningskranse og en redningsplan for havet til blandt andet Miljøminister, Lea Wermelin, Ida Auken, der er formand for klimaudvalget, René Christensen, formand for miljøudvalget, Benny Engelbrecht, Transportminister, Mai Villadsen, miljøordfører i Enhedslisten og Carl Valentin, fiskeriordfører i SF.

Bag aktionen Red Havet står Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Levende Hav og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Organisationer er gået sammen for at gøre opmærksom på den ringe tilstand i havene omkring Danmark. Det sker, fordi det nu står så slemt til, at der er risiko for uigenkaldelige konsekvenser, hvis ikke politikerne skrider ind.

- Selv om vi er omgivet af hav, og havet er levested for et utal af arter, så har Danmark gennem mange år undladt effektivt at beskytte og genoprette havet. Tiden er inde nu til at gøre noget alvorligt ved det. Vi håber politikerne lytter og vil være med til at sætte de nødvendige initiativer i gang for at redde havet, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Redningsplan for bedre havnatur

Redningsplanen består konkret af tre forslag, der kan forbedre sundheden i havene omkring Danmark, og fungere som et værn mod de eskalerende klimaforandringer.

- Havet er ved at blive kvalt af iltsvind, forurening og bundtrawling. Derfor appellerer vi til, at Danmark begrænser udledningen af kvælstof til havet, stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer og etablerer naturlige zoner, hvor fiskeri med bundtrawl er forbudt. Det er konkrete forslag, der tager udgangspunkt i forskning, der også viser, at ændringerne vil have god og hurtig virkning i havet, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

I dag er hele 80 % af de danske farvande i decideret dårlig miljøtilstand. Op til 30 % af fiskene i de danske farvande indeholder nu plast, mens områder med iltmangel i Østersøen er 10-doblet de sidste 100 år, og i den danske del af Nordsøen er hele 85 % af havbunden forstyrret som følge af intensivt fiskeri med bundtrawl.

Som en del af den fælles indsats for at redde havet er det muligt for danskerne at skrive under på, at de folkevalgte politikere skal gøre mere for at redde havet. Indtil videre har over 21.000 danskere skrevet under på www.redhavet.nu

FAKTA: Red Havet

Med redningsplanen for havet appellerer vi til, at Danmark:

  • Senest i 2022 har etableret naturlige zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor bundtrawling er forbudt.
  • Senest i 2027 stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer.
  • Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons.