Regeringen har netop præsenteret sit bud på en kommende finanslov, og det er svært at genfinde de grønne løfter, som blev givet op til folketingsvalget i 2019.

Regeringen lægger op til at afsætte 50 mio. kroner om året i fire år til natur og biodiversitet.

I valgkampen i 2019 kom socialdemokraterne ellers med et udspil om at etablere 15 nye naturnationalparker på i alt 60.000 hektar samt 75.000 hektar urørt skov. Ifølge DN’s beregninger ville det koste to milliarder kroner om året.

Med de 50 mio. om året, som regeringen nu lægger op til at afsætte, vil der kunne oprettes én naturnationalpark om året på 1.500 hektar.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder udspillet for uambitiøst.

- Jeg havde forventet, at regeringen ville følge op på de mange grønne løfter fra valgkampen med reel handling. I stedet kommer man nu med et udspil, hvor natur og klima næsten ingenting fylder. Det er både meget skuffende og meget uambitiøst, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Naturen indtager Folketinget

To milliarder vil bringe os langt

Danmarks Naturfredningsforenings eksperter har regnet ud, at det vil koste to milliarder kroner om året i tre år at etablere de 15 naturnationalparker og udlægge de 75.000 hektar urørt skov, som regeringen har lovet.

Og det vil bringe os et langt stykke ad vejen for at vende biodiversitetskrisen.

Lige nu er kun 0,5 procent af Danmarks areal beskyttet på en måde, hvor naturens interesser kommer først. Det tal skal være mindst 20 procent, hvis vi skal stoppe arternes tilbagegang.

I deres forståelsespapir har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten en fælles ambition om at blive ”verdens grønneste parlament” og peger på flere naturnationalparker og mere urørt skov.

Efterfølgende har Regeringen sat antal og størrelse på ambitionen: 15 naturnationalparker og de 75.000 hektar urørt skov. Men det er der altså langt til, hvis regeringens finanslovsudspil skal stå til trone.

-Vi er med det her udspil umådelig langt fra det, der skal til for at vende tilbagegangen for den danske natur. Flere tusind af vores arter er truet af udryddelse, og vores natur og økosystemer forringes og mister evnen til at modstå klimaforandringerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Nu starter finanslovsforhandlingerne

I dag, mandag den 31. august, begynder Folketinget at forhandle om regeringens finanslovsudspil. I den anledning har Danmarks Naturfredningsforening lanceret en kampagne for at få afsat nok midler til naturen på finansloven.

Et billede af et grønt og spirende Folketing er i den forbindelse blevet en påmindelse til politikerne om, at naturen skal have mere plads i Danmark - også i finansloven.

Del billedet på Facebook og vær med til at minde politikerne om naturen.Vær med til at lægge pres på politikerne

Del billedet på Facebook og giv naturen mere plads - også i finansloven.

Folketinget skal forhandle finanslov og dermed fordele statens penge for de kommende år. Vær med til at sørge for, at vores truede pattedyr, de vilde skove og sjældne sommerfugle får en plads ved bordet.

Er du ikke på Facebook? Så kan du stadig hjælpe naturen ind i finansloven. Skriv under her