Det er ikke lang tid siden, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) oplyste til Folketinget, at han vil rejse til EU og forsøge at svække EU-Kommissionens planer om at øge målene for genanvendelse af affald.

EU-Kommissionen mener, at de europæiske lande i 2030 skal genanvende 65 procent af husholdningsaffaldet. Men den danske regering vil altså arbejde for, at målene højst bliver 60 procent i 2030.

Og den sorte danske linje når det gælder håndtering af affald og bedre udnyttelse af klodens ressourcer slår nu igennem i en ny undersøgelse, der netop er kommet fra den europæiske miljøorganisation European Environmental Bureau.

DK afviser fem ud af seks forslag

Her fremgår det, at den danske regering enten afviser eller tager en række forbehold til fem ud af seks forslag i EU-Kommissionens lovpakke om cirkulær økonomi.

Pakken skal forhandles endelig på plads sidst i denne måned.

- Det er ærgerligt, at Danmark er blandt de lande, der direkte modarbejder ambitiøse miljømål om mere genanvendelse af affald, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Undersøgelsen har kortlagt, hvordan regeringer i alle EU-lande forholder sig til de nye miljømål for affald.

Modarbejder separat indsamling af madaffald

Men det er ikke kun, når det gælder husholdningsaffald, at Danmark vil forringe de miljømål, som EU-Kommissionen er kommet med.

Svaret fra den danske regering afslører også, at Danmark ikke støtter et mål for affaldsforebyggelse, og man er samtidig imod et generelt krav om separat indsamling af madaffald, som EU-Kommissionen ellers har foreslået.

- Det giver ellers rigtig god mening at lade være med at brænde madaffald. Derfor ville det være dejligt, hvis regeringen ville være blandt de, der sender et klart signal om, at vejen frem er mere genanvendelse, siger Sine Beuse Fauerby og fortsætter:

- Svarene fra regeringen viser tydeligt, at Danmark er gået fra at være et af de lande i EU, der pressede på for en grøn omstilling, til at være blandt de lande, der målrettet modarbejder den grønne omstilling. Man vil hellere værne om affaldsforbrændings-industrien frem for at arbejde for mere genanvendelse, og det er trist. Vi mener, at Danmark burde gå forrest og skabe en succeshistorie, når det gælder genanvendelse – nøjagtig som vi har gjort det med fx vindmøller.

I juni måned kommer anbefalingerne fra regeringens nedsatte cirkulær økonomi advisory board.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28