Regeringens iver efter at redde landbrugspakken er nu kommet så vidt, at man forsøger at hjælpe andre lande med forureningsanklager hængende over hovedet, for selv at undgå en EU-sag. Det skriver Information i dag.

EU har netop anlagt sag mod Tyskland, fordi tyskerne har forurenet deres drikke- og overfladevand med nitrat, der primært kommer fra landbrugets brug af gylle og gødning.

Både det tyske grund- og overfladevand er forurenet, og forureningen fortsætter ind i de danske farvande, og gør det dermed sværere for Danmark at lave op til miljøreglerne.

Principiel betydning for Danmark

Forureningen fra landbruget har nu fået EU til at anlægge sag mod tyskerne, og EU's indsats mod forurening har nu fået regeringen i Danmark til at ryste så meget i bukserne over problemerne med landbrugspakken, at man nu går ind og vil støtte tyskerne.

Det viser et notat, som Miljø- og Fødevareministeriet har sendt til Folketinget.

- Det er simpelthen skammeligt, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge ministeriets notat, så kan sagen mod Tyskland få ”principiel betydning for”, hvornår et EU-land skal ”iværksætte supplerende eller skærpede foranstaltninger efter nitratdirektivet”.

Pilotsag mod Danmark

Dermed står det altså klart, at en eventuel dom imod Tyskland kan få betydning for den sag, som den danske regering netop nu kører med EU-kommissionen om forurening fra landbrugspakken fra 2015, hvor landbruget fik lov at bruge mere gylle og gødning, mens man samtidig fjernede miljøtiltag som fx randzoner. Her åbnede EU sidste år en såkaldt pilotsag mod Danmark for brud på EU-direktivet.

Hidtil har de danske forhandlinger med EU-kommissionen om sagen været mørklagt, men nu spiller regeringen altså ud med støtte til Tyskland i deres forureningssag.

Den danske regering vil nu forsøge at argumentere for, at ”kommissionen ikke har det fornødne grundlag til at påstå, at Tyskland har tilsidesat sin forpligtelse”, og dermed skabe tvivl om hvorvidt beviserne mod Tyskland er stærke nok.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har sendt et skriftligt svar til Information, hvor han skriver, at ”regeringen går ind i sagen mod Tyskland, fordi den kan få principiel betydning for Danmark”.

Du kan læse notatet fra miljøministeren til Folketinget her.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55