Frivillige danskere landet over gav for to uger siden naturen, gader og stræder en veritabel forårsrengøring, da børn og voksne rykkede ud med affaldssække, handsker og gribetænger i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, der i løb af stablen midt-april.

I løbet af en enkelt uge blev der registreret 116 ton affald.

Blandt affaldet var enorme mængder af de såkaldte snus- og nikotinposer. De små poser er en relativt ny affaldstype, som Affaldsindsamlingen derfor i år havde valgt at sætte fokus på.

Indsamlerne blev bedt om at tælle og registrere, hvor mange de fandt. Og det endelige resultat landede altså på 115.000 stk. Det reelle tal er sandsynligvis højere, da ikke alle indsamlere tæller eller registrerer.

Udfordring i hele landet
Der er fundet flest af de små hvide poser i de større byer, men registreringen tegner samtidig et billede af, at det er et landsdækkende problem. Således svarer 76 % af alle, der har registreret affald, ja til, at de har fundet snus- og nikotinposer på deres indsamling, mens kun 19 % svarer nej. Sluttelig svarer 5 % ved ikke.

Og spørger man danskerne bredt, er de også opmærksomme på dem i gadebilledet. Over halvdelen af danskerne mener således, det flyder med snus- og nikotinposer, mens 2 ud af 3 oplever, at affaldstypen er et stigende problem. Det viser en ny undersøgelse som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

For Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vidner årets resultat om, at vi stadig har et kulturproblem med affald.

– På trods af vi er i 2024, finder vi stadig enormt meget affald, som nogen har smidt i vores byer og natur. Man kan prøve at forestille sig: Når en trods alt lille procentdel af befolkningen på én uge kan samle så store mængder affald og jo i sagens natur kun kan dække en brøkdel af Danmarks areal – hvor meget affald og nikotinposer ligger der så ikke reelt derude?

– Hvis vi for alvor skal problemet til livs på den lange bane, er vi nødt til alle sammen at blive bedre til at respektere naturen og vores omgivelser. Samtidig ligger der en helt grundlæggende opgave i, at vi som samfund skal blive bedre til at producere mindre emballage, genbruge og genanvende meget mere. Det vil ikke alene skåne naturen for en masse affald, men er også afgørende i forhold til at nedbringe Danmarks enorme ressourceforbrug, siger hun.

Største opbakning til indsamlingen nogensinde
Aldrig har så mange deltaget i Affaldsindsamlingen som i år. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at op imod 240.000 børn og voksne var ude at samle skrald fra den 8. til 14. april.

- Mens vi kan ærgre os over, at vi stadig finder så meget affald, så glæder vi os virkelig over, at flere og flere danskere bakker op og generelt passer på naturen. Vi ved, at det sender et stærkt signal, når folk ser vores indsamlere – de bliver simpelthen hyldet som helte – så vi håber det påvirker en stor del af danskerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Se, hvor meget affald der er blevet registreret i de enkelte kommuner

FAKTA: Om Affaldsindsamlingen

  • Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald og har været afholdt siden 2006.
  • I år fandt Affaldsindsamlingen sted i hele uge 15 (8.-14. april)
  • I løbet af hverdagene deltog flere end 190.000 børn fra skoler og dagtilbud landet over, mens den store affaldsuge kulminerede i weekenden med lokale arrangementer i hele landet. Samlet set deltog op mod 240.000 danskere i løbet af ugen.
  • Efter indsamlingen registrerede indsamlerne deres affald hos Danmarks Naturfredningsforening, som herefter har opgjort, hvor meget der er blevet samlet. I år satte indsamlingen fokus på snus- og nikotinposer – derfor blev deltagerne også bedt om at angive, om de stødte på denne type affald og i så fald hvor mange.
  • Affaldsindsamlingen er støttet af NIO, Merrild, Bilka, Fjällräven, Mini A Ture, GoBoat, Sol og Strand, DKTV, New Loop, DAB, DIF, Dansk Håndbold og Maxi Zoo. Danmarks Naturfredningsforening takker for støtten og det gode samarbejde.
  • Affaldsindsamlingen 2025: Danmarks Naturfredningsforening afholder igen Affaldsindsamlingen i 2025. Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 14 fra den 31. marts – 6. april.