Danmark ligger i bund, når det gælder andelen af beskyttede naturarealer indenfor EU - de såkaldte Natura 2000 områder.

Og dem vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu nedbarbere med ca. 28.000 hektar, ud af et samlet areal på 340.000 ha.

- Det er endnu et meget voldsomt slag imod naturbeskyttelsen her i Danmark. Der er sket en lang række forringelser over de seneste år, og vi er rystede over, at det nu er kommet så vidt, at ministeren vil fjerne beskyttelsen på næsten 10 procent af naturområderne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet hårdt for, at der i forbindelse med revisionen af Natura 2000 områderne også blev udpeget nye naturområder, så det ikke endte med en ren forringelse af det samlede beskyttede naturareal.

Regeringen har imidlertid afvist at udpege helt ny områder, men alene udvidet eksisterende områder med blot 5.000 ha.

Danmark i bund i EU

- Når vi ved, at naturen er presset og en lang række arter er truet som aldrig før, så er det fuldstændig uforståeligt, at ministeren uden videre tager næsten 10 procent af det beskyttede areal ud. Vi håber meget, at EU-kommissionen vil sætte en stopper for det. Danmark har brug for mere og ikke mindre natur, som ministeren nu lægger op til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmark har igennem EUs habitatsdirektiv forpligtiget sig til at udpege beskyttet natur for en række forskellige naturtyper. Her ligger Danmark i forvejen i bund i EU, når det gælder arealet af beskyttet natur.

Nu vil regeringen så skære kraftigt ned på udpegningen, og en åbenbar konsekvens af at afvise udpegning af nye områder vil være, at Danmark fortsat har udpeget for få områder for en række arter og naturtyper.

Danmarks Naturfredningsforening anerkender, at der i den oprindelige udpegning af natura 2000 områder i begrænset omfang er fejl-udpegninger og arealer, der ikke burde have været udpegede.

Nedskæringsøvelse

- Da man i sin tid lavede udpegning, så skete det - som nu - i høj grad på landbrugets præmisser. Det vil sige, at man ikke fik udpeget mange af de rigtig gode naturarealer. Nu vil man så revidere det, men man gør det med en nedskæringsøvelse. Det ender med at bringe Danmark på en naturpolitisk katastrofekurs, hvis vi ikke anerkender behovet for beskyttet natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ministerens plan om at beskære Natura 2000-områderne sendes i høring den 28. september 2017 indtil 3. januar 2018. Danmarks Naturfredningsforening vil følge processen tæt.

Object reference not set to an instance of an object.