Kartofler

I Danmark fylder kartoflen to procent af de dyrkede arealer, men står for hele seks procent af landbrugets samlede sprøjtegiftbelastning.

Skifter du den u-økologiske kartoffel ud med den økologiske, skåner du drikkevandet for sprøjtegifte. Rester af sprøjtegift findes i hver fjerde drikkevandsboring.

Kød

Betyder dyrevelfærd noget for dig, så er det en god idé at vælge økologisk kød. Statskontrolleret økologi er din garanti for, at dyrene kommer ud i det fri og får mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

Økologiske dyr fodres desuden med økologisk foder – kun fem procent af proteinfoderet må være ikke-økologisk, og kun til høns og svin.

Da vi i Danmark anvender 81 procent af landbrugsarealet til at dyrke foder på, så skåner valget af økologisk kød natur og drikkevand for sprøjtegifte.

Desuden importerer de danske landmænd soja til husdyrene fra især Argentina og Brasilien. Med undtagelse af den økologiske soja, belaster den lokalmiljøet og befolkningen, på grund af de sprøjtegifte, der bliver brugt i dyrkningen. Sojaen er også oftest genmodificeret.

Konventionelle svin får mellem tre og 20 gange mere antibiotika end økologiske grise. Et overdrevent brug af antibiotika har medført at otte ud af ti svin er smittet med MRSA. MRSA er en multiresistent bakterie, der kan overføres til mennesker.

Mejeri

Frisk mælk, lagret ost og syrlig yoghurt. Mejeriprodukter koster ikke mange kroner ekstra at købe økologisk, og så er du sikker på, at køerne er på græs om sommeren, og at naturen og drikkevand er blevet skånet for sprøjtegifte.

Bananer

Flytter vi blikket til de udenlandske produkter er særligt bananer og vindruer fornuftige at købe økologiske. Ud over den klimabelastning, der er forbundet med transport, så bliver bananer dyrket med store mængder pesticider. En af de mere alvorlige af dem er giften chlorpyrifos. Det er nervegift, og særligt børn er følsomme over for denne.

Vindruen har en meget tynd skal og indeholder derfor flere sprøjtegifte. I en EU-stikprøve på en enkelt pakke vindruer fandt man 26 forskellige sprøjtemidler.

Kaffe

I Danmark drikker vi rigtig meget kaffe. Og heldigvis har vi rig mulighed for at vælge den økologiske af slagsen, når vi handler ind. U-økologisk kaffe kan være behandlet med pesticidet methyl parathion, der er meget giftig for mennesker, fugle, fisk og pattedyr.

Et brasiliansk studie fra 2003 kunne for eksempel påvise alvorlige forværringer af fisks helbred efter, at de blev udsat for ganske små mængder af giften. Methyl parathion er ulovligt i EU og USA.

Vælg lokale og årstidsbestemte varer

En stor forskel for naturen og miljøet gør du ved at vælge danske og årstidsbestemte grøntsager og frugter. Det betyder, at du, ud over at orientere dig efter Ø-mærket, også noterer dig varens oprindelse. Er varen transporteret langt, er den en belastning for klimaet.

Ifølge Fødevareministeriet stammer 31 procent af de drivhusgasser, der udledes fra EU, fra produktion og forbrug af mad. Spises lokalt mindskes mængden af energi, fordi varen ikke skal nedfryses, oplagres og transporteres.