Fiskeri med bundtrawl og andre bundslæbende redskaber er ikke blot et problem for naturen i vores beskyttede havområder. Det går også ud over klimaet, fordi den form for fiskeri svækker havets evne til at lagre CO2.

Samtidig forværrer fiskeriet iltsvind, da kvælstof frigives når de bundslæbende redskaber trækkes gennem havbunden. Og netop kombinationen af et varmere hav - som resultat af klimaforandringer - og højere kvælstofkoncentration i havet er dræbende cocktail for livet i havet.

Et hav i balance er enormt vigtigt for vores klima, for havet er et af jordens største og vigtigste CO2-lagre. På globalt plan lagrer havet omkring en fjerdedel af den samlede, menneskelige CO2-udledning.
Faktisk binder tang og ålegræs på havets bund omtrent lige så meget CO2 som skove og natur på land.

Men desværre har vi i Danmark mistet over 70 procent af havbundens områder med tang og ålegræs. Og bundslæbende fiskeri er med til at forhindre ålegræsset i at blive udbredt ifølge en rapport fra DTU.

De fiskekuttere, som benytter bundslæbende redskaber, udleder også cirka tre gange så meget CO2 som de kuttere, der benytter andre fangstmetoder. Det skyldes, at det er meget brændstofkrævende at trække de store trawlnet hen over havbunden.

Du kan få flere facts om, hvordan bundtrawl påvirker i klimaet i videoen nedenfor.

Hjælp havet med din underskrift

Fiskeri med bundtrawl skader naturen i havet og påvirker klimaet. Derfor kæmper vi for, at det skal forbydes i beskyttede havområder.

Er du enig? Så hjælp os med din underskrift.

Video: Sådan påvirker bundtrawl klimaet