Vi har haft en Grundlov i 168 år, mens den første naturbeskyttelseslov – naturfredningsloven - i år kan fejre 100 års jubilæum.

Mens den første har beskyttet befolkningens interesser godt, har naturbeskyttelseslovene ikke slået helt så godt til, og naturen er på et hidtil uset lavpunkt.

Generationstyveri

- Modsat tidligere har vi i dag et Folketing, hvor et flertal uden at blinke er parate til sende en ringere naturarv videre til de kommende generationer og sælge ud af vores fineste fælles naturressourcer så som kyster, enge, rent vand og den biologiske mangfoldighed i øvrigt. Vi har simpelthen brug for en stærkere lovgivning, som vi kan holde politikerne op på, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Der var engang, hvor politikerne forstod, at nationens naturværdier ville komme under pres og skulle beskyttes.

I 1917 kom naturfredningsloven og i 30’erne blev landets statsminister Thorvald Stauning så optaget af naturbevarelse, at han flyttede hele området over i Statsministeriet.

Forpligtelser forpligtiger ikke

- I dag har Danmark forpligtet sig til verdensmål, FN’s biodiversitetsmål, EU’s naturdirektiver og national lovgivning, men selvom alle dette forpligter Danmark til at skrive natur og miljø ind i al lovgivning, så nævnes natur og miljø ikke med ét eneste ord, når det kommer til 2025-planer eller konkret lovgivning. Tvært imod slipper regeringen af sted med markante forringelser for natur og miljø. Derfor taber fællesskabet fælles værdier, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der efterlyser, at statsminister Lars Løkke Rasmussen giver naturbeskyttelsen samme fokus, som Stauning gjorde.

Enorme naturtab

Danmark oplever en nærmest konstant nedadgående kurve for naturen. Alene på en enkelt generation har vi mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne. Det får Danmarks Naturfredningsforening til at konkludere, at regeringerne – uanset partifarve – ikke magter opgaven og at naturbeskyttelseslovene ikke er stærke nok i sig selv.

- Grundloven har sikret os danskere meget godt – den personlige frihed, ejendomsretten, fri og lige adgang til erhverv, men vi mangler at få indføjet det måske mest grundlæggende: Nemlig retten til et sundt liv i et rent miljø og en rig og mangfoldig natur. God Grundlovsdag, lyder det fra præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening.


alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08