Regeringen har i dag modtaget 27 anbefalinger fra et ekspertpanel af erhvervsledere, om hvordan Danmark styrker omstillingen til det, der populært kaldes cirkulær økonomi. Det handler grundlæggende om, at vi skal være bedre til at genanvende forbrugsprodukter for at sænke presset på jordens ressourcer.

Brug for et kursskifte

Ifølge miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby er de nye anbefalinger et vink med en vognstang til Christiansborg om, at der er brug for et kursskifte, hvis man for alvor mener noget med cirkulær økonomi:

- Vi har i dag en regering, der tager til EU og forsøger at udvande de ambitiøse mål om genanvendelse af affald, som Kommissionen kommer med. Så der er altså brug for at ændre kurs, hvis Danmark skal med på den vogn, der hedder cirkulær økonomi, siger Sine Beuse Fauerby og fortsætter:

- Set med vores øjne, så kan det være et erhvervseventyr for Danmark på linje med vindmøllerne, men det kræver altså en helt anden vilje fra regeringen, end den vi har set hidtil. Vi håber, at anbefalinger fra det tunge ekspertpanel kan trænge gennem de tykke mure på Christiansborg.

EU-Parlamentets miljøudvalg foreslog for nylig, at målet for genanvendelse af affald bør være 70 procent i 2030, mens EU-Kommissionen mener, at målet bør være på 65 procent. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har oplyst i et svar til Folketinget, at regeringen vil forsøge at stække målene i EU, så de ikke overstiger 60 procent.

Bedre rammer fra staten

Én af de mange anbefalinger til regeringen handler bl.a. om, at kommunerne ikke skal have metodefrihed til at vælge, hvordan affald skal sorteres og indsamles. Det er et vigtigt sted at starte, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- I dag har vi en situation, hvor alle kommuner sidder og opfinder hver deres dybe tallerken. Det er utrolig ineffektivt, og derfor er der brug for nogle klare rammer fra statens side. Vi bakker 100 procent op om anbefalingen om at indføre landsdækkende sorteringskriterier for husholdningernes affald, siger Sine Beuse Fauerby.

Hun understreger, at der er stor vilje i kommunerne til at komme mere i gang, og mange er allerede startet, men de famler i blinde. Derfor bør regeringen gå ind og lave en national affaldsstrategi, der sikrer klare rammer.

Kom i gang nu

Cirkulær økonomi er ikke en fjern fremtidsvision, og der er flere konkrete måder, hvor man stort set allerede fra nu kan begynde at styrke genanvendelse. Det gælder særligt pant på indpakning og produkter.

Danmarks Naturfredningsforening har netop lavet en gallupundersøgelse, der viser, at der er massiv opbakning til at indføre pant på plastikposer. Så det er bare om at komme i gang med det samme, siger Sine Beuse Fauerby.

- Vores undersøgelse viser tydeligt, at det er en dagsorden, som har massiv opbakning i befolkningen. Man er bevidst om, at plastikforurening er noget skidt for både natur, dyr og mennesker, og man vil gerne gøre noget for at bekæmpe det. Pant på plastikposer er en af de løsninger, der ligger lige for.

Læs anbefalingerne på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28