Naturen har nået et lavpunkt. Sådan lyder overskriften på et indlæg i det politiske medie Altinget forfattet af præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

I indlægget skriver Maria Reumert Gjerding, at naturforvaltningen på de statslige arealer skal ændres, så der kommer et større fokus på biodiversitet. Kritikken lyder, at naturpleje af de statslige arealer i dag er dikteret af hensynet til at opnå landbrugsstøtte eller behovet for indtægter fra tømmer.

- Lad mig lige gøre det helt klart. Naturpleje er ikke af det onde for naturen – det er faktisk helt nødvendigt. Problemet er, at den naturpleje, der sker på de statslige arealer, alt for ofte ender med at skade naturen mere end at gavne den. De ofte beskyttede naturtyper overgræsses, afvandes, kratryddes eller brakpudses for at fremstå som rigtige produktionsarealer efter et regelsæt og målestok som et veldrevet landbrug, skriver Maria Reumert Gjerding i indlægget.

Med biodiversitet i centrum

Hun opfordrer i indlægget til, at biodiversitetskrisen i den danske natur i højere grad løses med fokus på naturlige processer.

- Vi bør sikre optimale forhold for vores natur. Staten ejer og forvalter omkring 110.000 hektar skov og omkring 90.000 hektar lysåbne naturarealer. Her burde naturen have førsteret. Men sådan er det ikke, skriver præsidenten og strækker i samme ombæring en hånd frem til politikerne på Christiansborg, med en opfordring til mere vild natur som løsning på naturens nedtur:

- Lad naturen være natur, og lad dyrene leve og dø i den. Danmarks natur kan sagtens blive vildere og meget rigere på oplevelser end i dag. Staten – det vil sige du og jeg – ejer 200.000 ha naturarealer. Det er et godt sted at starte.

Det fulde indlæg kan læses her

Naturstyrelsen i modsvar: Vores naturpleje virker

Indlægget har fået vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen, til at skrive et modsvar, hvor hun kritiserer Maria Reumert Gjerding for at tegne et forkert billede af forvaltningen af naturen på de statslige arealer. Særligt, at der skulle være tilbagegang i naturen på de statslige arealer:

- Det er simpelthen en falsk grundpræmis, når Gjerding skriver, at naturplejen på statens arealer alt for ofte ender med at skade naturen mere end at gavne den. For vi er på rette vej på vores arealer, skrev Signe Nepper Larsen.

Det fulde indlæg kan læses her

Forskere bakker op om kritik af Naturstyrelsen

Naturstyrelsens svar har efterfølgende fået seks af landets førerende biodiversitetsforskere til tasterne i et fælles indlæg, hvor de bakker Danmarks Naturfredningsforening op.

Forskerne har svært ved at genkende Naturstyrelsens billede af naturens fremgang på de statslige arealer. Tværtimod skriver forskerne i indlægget, at naturen går tilbage, og at naturlige processer er bedre til at skabe natur:

- Det haster med at udstikke en ny kurs for den statslige naturforvaltning, og her er der brug for at højne fagligheden, og at politikerne støtter Naturstyrelsen, så styrelsen fremover konsekvent kan tilgodese naturens mangfoldighed, frem for at arealdriften skal være styret af økonomisk motiverede landbrugs- og skovbrugshensyn, skriver Rasmus Ejrnæs, Jens-Christian Svenning, Hans Henrik Bruun, Jacob Heilmann-Clausen, Carsten Rahbek og Morten D. D. Hansen hhv. seniorforsker og professor v. Aarhus Universitet, lektorer samt professor v. Københavns Universitet og museumsinspektør v. Naturhistorisk Museum.

Det fulde indlæg kan læses her

Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo.

Læs mere om biodiversitet

Læs mere om biodiversitet