To gange om året mødes Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab til et stormøde. Det er repræsentantskabets opgave at træffe beslutninger om foreningens overordnede politikker samt vedtage en plan for, hvad foreningen skal arbejde med i det kommende år.

På weekendens stormøde i Kolding blev forslaget til arbejdsprogrammet for 2019 fremlagt og stemt igennem med et stort flertal. Det betyder blandt andet, at Danmarks Naturfredningsforening i 2019 skal arbejde ekstra fokuseret med klima, natur og frivillighed.

- Når man melder sig ind i Danmarks Naturfredningsforening, er man med til at passe på og sikre naturen og miljøet, og man har mulighed for at blive en del af en grøn bevægelse og et fællesskab, der tager bæredygtighedsudfordringen alvorligt og gør en forskel i familien, på lokalt og nationalt niveau, sagde præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding i sin åbningstale.

Klima er en stor dagsorden i 2019

På repræsentantskabsmødet blev det i øvrigt med vedtagelsen af den ny plan for 2019 slået fast, at klima er en vigtig dagsorden, som Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at styrke i Danmark.

- Hvis ikke vi i Danmark - med vores rigdom, men også med vores klimaaftryk og økologiske fodaftryk på kloden - skal gå foran, hvem i alverden skulle da så? Danmarks Naturfredningsforening er nok den eneste organisation, der faktisk har en form for 180 graders tænkning på klimaet. Vi skal derfor ind på banen og være den drivende kraft og den forening, som alle straks ser på, når klimaet og løsningerne diskuteres, sagde Maria Reumert Gjerding.

Læs hele præsidentens tale til repræsentantskabet

Vil DU være med?

Som frivillig aktiv i Danmarks Naturfredningsforening kan du gøre en forskel for din lokale natur. Som medlem af foreningen er du automatisk medlem af vores lokale afdeling, der laver aktiviteter og hjælper og beskytter natur og miljø, der hvor du bor.

Find din afdeling af Danmarks Naturfredningsforening her

Ikke medlem? Meld dig ind og bliv en del af et grønt fællesskab både lokalt og nationalt

Fakta

Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident, hovedbestyrelse og udvalgsformænd