Forurening med plastik er et stort problem for naturen, men hvad kan man egentlig gøre ved det? Danmarks Naturfredningsforening foreslår en pant på plastikposer, som svenskerne har indført på forsøgsbasis.

Og forslaget møder bred opbakning i befolkningen, viser en meningsmåling udført af TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening.

68 procent bakker op om ideen, mens blot 13 procent synes, at det er en dårlig eller meget dårlig idé.

Pantordning er en bæredygtig løsning

Der er i dag allerede en afgift på plastikposer i Danmark, og flere bruger måske poserne flere gange, men ifølge Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, så er der et stort ressourceforbrug på de store poser, og derfor er en pantordning en bæredygtig løsning:

- En nettopose er af alt for god kvalitet til at blive brugt til skraldepose i forhold til de poser, der er beregnet til det. De har slet ikke krævet det samme ressourceforbrug som de store, solide poser. Det er fint, at folk bruger plastposterne flere gange, men det kunne være smart, hvis mange flere blev afleveret til genanvendelse bagefter, siger Sine Beuse Fauerby.

Andre lande indfører forbud

Hun understreger, at andre lande allerede er i gang med en indsats for plastforurening. For eksempel har Frankrig indført forbud mod plastposer. Det samme har Marokko.

Den regionale regering på Mallorca og de øvrige baleariske øer er ifølge medierapporter på vej med et forslag om at forbyde ikke alene plastposer, men også engangsservice af plast. Og i Sverige har dagligvarekæden Hemköp lagt en pant på 1 krone på plastposer.

Sine Beuse Fauerby erkender, at der kan være mange praktiske udfordringer ved en pantordning for plastposer.

- Det kan man godt grave sig ned i, men pointen er, at vi skal i gang. I denne meningsmåling har vi spurgt om plastposerne, men det kunne være godt med pant på mange flere ting. Det eneste område, hvor vi i Danmark har noget lidt unikt på affaldsområdet, er retursystemet. Det skal vi i gang med at udnytte til mere, siger hun.

Undersøgelsen

TNS gallup har spurgt om: Mener du, at det vil være en god eller dårlig idé, hvis man i Danmark indfører pant vi kender fra flaskepant herhjemme. Mener du, at det vil være en god eller dårlig idé, hvis man i Danmark indfører pant på plastikposer?

Svaret fordeler sig således:

Meget god idé 34 %
Overvejende en god 34 %
Hverken eller 14 %
Overvejende en dårlig 8 %
Meget dårlig 5 %
Ved ikke 5 %

TNS Gallups undersøgelse er gennemført 11/5-14/5 2017 og er baseret på webinterview med 1217 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28