Torsdag var der igen nyt om udbredelsen af PFAS i Danmark. Og endnu en gang var det dårlige nyheder.

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har undersøgt græs og overfladevand på 67 engarealer ved landets vestvendte kyster. På hele 60 af stederne var værdierne af PFAS for høje i forhold til Fødevarestyrelsens indikatorværdier.

Det samme gjorde sig gældende i 9 ud af 47 prøver fra vandhuller på engene.

Og det bekræfter miljøminister Magnus Heunicke i, at de miljøskadelige stoffer er "præcis så udbredt, som vi har frygtet".

Det siger han til TV 2:

- Hver gang vi har nye undersøgelser, viser det sig, at det er mere omfattende, end vi har vidst.

Undersøger dyr fra områderne

På flere af de undersøgte områder går der græssende kødkvæg. Derfor er Fødevarestyrelsen i gang med at undersøge, om de svært nedbrydelige PFAS-stoffer også er at finde i kødet fra dyrene.

Det fortæller chef for kemi og fødevarekvalitet i styrelsen Henrik Dammand Nielsen til Danmarks Naturfredningsforening.

- Lige nu tager vi ud til de berørte besætninger og tager blodprøver på de dyr, der har været eksponeret for PFAS, siger han.

Fakta om PFAS

  • PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer
  • Fælles for stofferne er, at de enten i sig selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer.
  • Om de mest velundersøgte stoffer, PFOS og PFOA, ved man blandt andet, at de kan svække vaccinerespons, kan skade et ufødte barn og kan give lever effekter.
  • Derudover er de under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Kilde: Miljøstyrelsen

Hvis Fødevarestyrelsen finder forhøjede værdier i kvægende, holder de dem under tilsyn, til niveauerne er faldet, eller der er fundet en anden løsning.

Indikatorværdierne kan ikke alene sige, om det er skadeligt, at græsset eller vandet med det forhøjede niveau af PFAS har været anvendt som foder til dyr. Men den giver et fingerpeg om, hvornår det kan være problematisk.

Derfor er de opfølgende prøver vigtige, understreger Henrik Dammand Nielsen.

Minister kaldt i samråd

Resultaterne af den nye undersøgelse har allerede skabt reaktioner på Christiansborg.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, skriver på Twitter, at hun vil kalde miljøministeren i samråd i sagen.

- Vi skal omgående have en kortlægning af denne skandale og et forbud mod PFAS i forbrugerprodukter, lyder det på det sociale medier.

Og det er ikke første gang i denne uge, at der kommer dårligt nyt fra PFAS-fronten.

Mandag udgav Miljøstyrelsen analyser af vilde ænder skudt på Harboøre Tange.

De viste et indhold af PFAS, som overskred grænseværdierne op til 28 gange.

Fredag har Danmark sammen med Tyskland, Holland, Norge og Sverige indsendt et forslag til et EU-forbud mod PFAS-stoffer til EU’s Kemikalieagentur.

Vores holdning

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at Danmark bør gå foran og sikre, at forurening af natur og miljø med PFAS-stoffer og andre miljøfarlige perfluorerede stoffer stoppes.

Derfor anbefaler vi blandt andet:

  • Miljøministeren bør hurtigst muligt lave en national handlingsplan, hvor staten går foran og tager ansvar frem for at skubbe problemet over på regioner og kommuner.

  • Der skal indføres et nationalt forbud mod stofferne i Danmark, så vidt der er muligt i forhold til EU-retten.

  • Der bør iværksættes initiativer til at undgå, at forureningen spreder sig, de steder hvor det er konstateret.

  • Udbringning af spildevandsslam bør forbydes, indtil problemerne med PFAS er kortlagt. Herunder bør det testes, om stofferne findes i husdyrgødning.

Hjælp os med at kæmpe mod forurening af vores natur