Tørken ser ud til at fortsætte i Danmark, og det betyder, at mange dyr vil dø af tørst i den tørre sommervarme. Flere af de små dyrearter er nemlig afhængige af regn for at kunne finde vand.

I modsætning til de større dyr som råvildt og ræve, har f.eks. pindsvin og egern ikke mulighed for at bevæge sig lige så vidt omkring i deres søgen efter nærmeste vandhul. Derfor har de brug for hjælp, så længe regnen udebliver.

- Mange dyr i naturen står ikke til at redde, men heldigvis er der mulighed for at hjælpe dyrene omkring os. Det bedste man kan gøre lige nu er at sætte vand ud til de dyr, der færdes i vores haver, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Tørke kan ramme truede arter hårdt

Selvom mange mindre dyr vil miste livet under tørken, vil bestanden af de fleste arter heldigvis hurtigt blive genoprettet. Det gælder f.eks. bestandene af småfugle som musvit og solsort.

Værre står det dog til for nogle af de rødlistede arter, der i forvejen er pressede i den danske natur. Det gælder f.eks. padder, men også arter som hasselmus og birkemus, der har svært ved at finde vand, fordi de typisk bor isoleret og ikke bevæger sig langt væk fra deres levested.

Flere arter rammes også indirekte, da tørken resulterer i mindre føde.

- Der er grund at være ekstra bekymret for nogle af de arter, der i forvejen er truet af udryddelse i Danmark. Hundredvis af dyrearter er såkaldt rødlistede, fordi de mangler levesteder i naturen. Og dør de af tørken i de få leveområder, hvor de endnu kan findes, er det næsten umuligt at genoprette bestandene på sigt, siger Bo Håkansson.

Læs også: Naturen lider - Men politikerne sidder på hænderne

Vi kan gøre mere for naturen

I takt med den globale opvarmning er tørke og andre ekstreme naturfænomener noget, vi også kan opleve i fremtiden. Derfor mener Danmarks Naturfredningsforening, at der mere end nogensinde er behov for at sætte fokus på, hvordan vi sikrer arternes overlevelse.

- En presset natur kombineret med ekstreme vejrforhold er en farlig cocktail for mange arter i den danske natur. Hvis disse arter skal overleve i fremtiden har de akut brug for, at vi får skabt bedre sammenhæng i naturen, flere levesteder og endnu flere oaser af små vandhuller, afslutter Bo Håkansson.

Vil du hjælpe naturen i Danmark? Bliv medlem af DN for under 1 krone om dagen.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Fakta

  • 2262 plante- og dyrearter er på den såkaldte rødliste. Se rødlisten her
  • Danmark er et af verdens mest opdyrkede lande. Ca. 62% af Danmarks areal består af landbrug.
  • Den tilbageværende natur i Danmark er stærkt fragmenteret og fremstår som isolerede ”øer” mellem landbrugsjord, produktionsskov, motorveje og byer.
  • 10 procent af Danmarks areal består i beskyttet natur af det åbne land (såkaldt ”§ 3 natur)