Når EU’s fiskeriministre den 14. og 15. oktober skal forhandle fiskekvoter for Østersøen for 2020, sker det på baggrund af et trist scenarie.

Siden 1980'erne er torskebestanden i den østlige del af Østersøen reduceret til under en femtedel, og i sommer var situationen så grel, at EU-kommissionen iværksatte et midlertidigt forbud mod at fiske torsk.

Men selvom både forskere og kommissionen advarer mod et torskekollaps i den østlige del af Østersøen, vil regeringen ikke følge forskernes anbefalinger om betydeligt at sænke kvoterne. Både Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet mener, regeringen bør lytte til advarslerne.

Hos Danmarks Naturfredningsforening finder man det også stærkt bekymrende, fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding;

Vi har i årevis vidst at torskebestanden i Østersøen er i stor tilbagegang og vi på vej mod et totalt kollaps. Forskerne har tændt alle advarselslamper, men regeringen drøner videre! Vi er ved at smadre en hel fiskebestand. Jeg er dybt bekymret.

Ministeren vil hjælpe fiskerne

Selvom silde- og torskebestanden i Østersøen er på randen af kollaps, mener regeringens fiskeriminister, Mogens Jensen, at der også skal tages hensyn til fiskerierhvervet, der står til at miste en femtedel af sine indtægter, hvis det lykkes EU-kommissionen at få reduceret silde- og torskekvoterne i Østersøen.

Han vil nu indlede drøftelser om rammerne for fremtidens fiskeri, og lover samtidig fiskerierhvervet at se på muligheden for at give de berørte fiskere kompensation:

Det er unægteligt dystre udsigter for fiskeriet i Østersøen i 2020, som Kommissionens forslag lægger op til – nedskæringer linjen over. Både for torsk i den vestlige og den østlige Østersø og sild i den vestlige Østersø bliver der betydelige udfordringer. Det bliver vigtigt at finde den rette balance mellem beskyttelse og udnyttelse af vores fælles ressourcer i de kommende forhandlinger, siger han i en pressemeddelelse.

DN vil have mere bæredygtigt fiskeri

Det er fornuftigt at starte en debat om rammerne for fremtidens fiskeri, mener Maria Reumert Gjerding. Men i stedet for at arbejde på at hæve kvoterne, burde regeringen og fiskerierhvervet allerede nu gå i gang med at gøre fiskeriet mere bæredygtigt, fortæller præsidenten.

Overfiskeri påvirker ikke kun de fiskebestande, som er i tilbagegang, men hele fødekæden og hele det marine økosystem, fra havfugle til vandmænd. Når vi fisker for meget med belastende redskaber og oven i købet i sårbare områder så svækker vi bestanden af fisk. Vi ødelægger de områder, fiskene lever i, og bryder de fødekæder, som fiskene indgår i.

-Hovedproblemet i forhold til det intensive erhvervsfiskeri i Østersøen er, at fiskerne bruger meget effektive og voldsomme fiskemetoder for vores havmiljø og fiskebestande. Der bliver erhvervet nødt til at omstille sig til mere bæredygtige og skånsomme fiskemetoder. For hvis fiskebestanden kollapser, gør fiskeriet det altså også, siger præsidenten.

Fiskekollaps i Østersøen

  • Af de ti arter i Østersøen, som er kvotebelagt, er halvdelen stadig udsat for overfiskeri, og to bestande har det særlig dårligt: Den vestlige sild og den østlige torsk.
  • I slutningen af juli 2019 lukkede EU-Kommissionen under hasteforanstaltninger for torskefiskeriet i store dele af Østersøen på grund af en katastrofal situation for den østlige torskebestand.
  • EU-kommissionens videnskabelige rådgiver, ICES, anbefaler et totalt stop for fiskeri efter sild i den vestlige del og torsk i den østlige del af Østersøen.