Kun få kilometer sydvest for Odense ligger Hesbjergkilen. Et fantastisk kuperet skovlandskab med gamle løvskove, engareal og mose – og alt derimellem. Og det er netop det varierede mosaiklandskab, der er perfekt for den truede art engperlemorsommerfugl.

Sommerfuglen lever kun få steder på Sjælland og i Hesbjerglandskabet på Fyn. Derfor er det fantastisk og helt på sin plads, at det 425 hektar store område nu bliver fredet, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

-Da vi rejste fredningssagen for knap fire år siden, var det netop blandt andet for at sikre, at engperlemorsommerfuglens levested blev beskyttet for eftertiden. Med fredningen sikrer vi, at naturen beskyttes og plejes, og at løvskoven ikke konverteres til nåleskov, som har en meget lavere naturrigdom. Og det er vi utroligt glade for, at Fredningsnævnet var enigt i.

Læs også: Sådan arbejder DN for fredninger

Fredningen bevarer naturen og sikrer bedre adgang

Fredningen er rejst på initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og med Odense Kommune som medrejser.

Området er privatejet, og nogle steder var landskabet truet af juletræsplantager, intensiv skovdrift og råstofgravning. Det er de trusler, der med fredningen nu er elimineret.

Samtidig bliver der skabt flere sammenhængende stisystemer i området, som vil forbedre offentlighedens adgang ikke kun til skovene, men også til et bedre udsyn til de flotte søer, som er i området.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er derfor en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.

Læs også: Engperlesommerfuglen har kun et enkelt levested tilbage på Fyn

Engperlemorsommerfuglen er truet og lever kun få steder i Danmark. Sommerfuglen kendes på sin stærke orange farve og sort/hvide kant.

Fredning giver håb for engperlemorsommerfuglen

Det særligt gode ved Hesbjergkilen, som indeholder naturtypen skoveng er, at der er lyst og lunt og læ. Sommerfugle er ligesom de fleste mennesker glade for varme og sol, men når skovene vokser sig tætte og mørke, forsvinder de fleste arter af sommerfugle.

Derfor skal der med fredningen laves en plejeplan, der sikrer, at de lysåbne og sommerfuglevenlige arealer holdes åbne. Her er afgræsning med dyr eller høslæt helt oplagt. Det vil også sikre, at de planter, som den kræsne engperlemorsommerfugl er afhængig af, får plads til at vokse og blomstre og ikke bliver domineret af buske og træer.

Det er mjødurten, som sommerfuglens larver bor i, og kærtidsel, som den voksne engperlemorsommerfugl suger nektar af.

-Med fredningen får engperlemorsommerfuglen de allerbedste betingelser. Måske vil vi endda om nogle år se, at sommerfuglen er blevet mere talstærk og spreder sig til de nærliggende skovenge, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Vær med til at beskytte naturen i Danmark

Flere gange om året er Danmarks Naturfredningsforening drivkraft i forbedre og skabe ny natur i Danmark gennem fredninger. I dag er cirka fem procent af Danmark fredet. Vil du være med til at kæmpe for mere fantastisk, fredet natur?

Fakta om fredning af Hesbjergkilen

 • Området omkring Hesbjergkilen består af flere skove, englandskaber, søer, overdrev og moser.
 • Området er ejet af private lodsejere, som i forbindelse med fredningssagen har kunnet indlevere høringssvar, som er blevet taget med i den endelige vurdering af, om området skulle fredes. Flere af de berørte lodsejere havde i forvejen gjort flere tiltag for at beskytte engperlemorsommerfuglen.
 • Fredningsnævnet har bestemt, at lodsejerne samlet får en erstatning på knap fire millioner kroner, når området fredes. På grund af det høje beløb går sagen nu videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der endeligt skal stadfæste afgørelsen.
alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 61 69 18 22
alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 46 00 80