Troels Lund Poulsen afsætter 23 millioner kroner til at nedbringe sagspuklen hos Natur- og Miljøklagenævnet, som er opstået på baggrund af udflytningen til Viborg.

Udflytningen har medført, at flere medarbejdere har sagt op, hvilket betyder, at der ligger en masse sager og samler støv. Faktisk er der tale om en sagspukkel på knap 1800 sager.

De 23 millioner skal bruges til en task force med 30 nye ansatte og til ekspertbistand fra Kammeradvokaten.

Erhvervs- og vækstministeren erkender nemlig, at der er brug for handling hvis ikke sagspuklen skal forværres i 2017.

Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening påpeger, at sagen er selvforskyldt.

- Nu har man i ti år haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og lige som det ser ud til at lykkes, så skaber man kaos ved at udflytte Natur- og Miljøklagenævnet til Viborg. Det er rigtigt, rigtigt ærgerligt, siger Michael Leth Jess og fortsætter:

- længere sagsbehandlingstider skaber frustration her hos os i Danmarks Naturfredningsforening, og hos dem der efterlades i uvished om for eksempel deres produktion eller byggeri.

Den fremtidige løsning

Troels Lund Poulsen forklarer, at de 23 millioner kroner skal få sagspuklen hos Natur- og Miljøklagenævnet ud af verden i løbet af 2017.

- Regeringen ønsker med de ekstra midler at prioritere blandt sagerne om kystsikringsprojekter og andre samfundsøkonomisk vigtige sager. Det er ambitionen, at disse vigtige sager kan løses inden sommeren 2017, siger ministeren.

Ministeren uddyber, at det er ambitionen, at sagsbehandlingstiden skal nedbringes til seks måneder, men han pointerede samtidig, at han selvfølgelig ikke kan love noget.

DN er usikre på fremtiden

Danmarks Naturfredningsforening har stor interesse i at forkorte de lange sagsbehandlingstider, men er usikre på fremtiden.

- Nu må vi jo se, om det kommer til at hjælpe. Men det er klart, at vi ikke har interesse i lange sagsbehandlingstider. Det er med til at lægge vores arbejde for had, når folk oplever, at de svæver i et limbo i årevis med en klagesag, siger Michael Leth Jess.

Helt konkret skal pengene fordeles mellem 10 midlertidige medarbejdere i Viborg, som skal arbejde i den nye styrelse Nævnenes Hus.

Et korps bestående af 20 erfarne og nyansatte medarbejdere i København, der skal hjælpe med sagsbehandlingen af klagesagerne, og sidst men ikke mindst skal pengene gå til Kammeradvokaten.

Pengene skal fordeles i henholdsvis 2016 med 5 millioner kroner og de resterende 18 millioner kroner skal bruges i 2017.

Flere ændringer

Det sker samtidigt med, at folketinget netop nu behandler to nye lovforslag lanceret af ministeren om et nyt miljø- og fødevareklagenævn og et nyt planklagenævn.

Fælles for lovforslagene er, at organisationernes gebyr for behandling af klager stiger fra 500 kroner til 1800 kroner, for private stiger det fra 500 kroner til 900 kroner, mens landbruget holdes gebyrfri.

Ministeren begrundelse er, at der er et behov for at mindske grundløse klager. Ifølge Michael Leth Jess er det en uholdbar begrundelse.

- DN vinder flere af sine klager end mange øvrige klagegrupper, så den begrundelse holder simpelthen ikke vand, siger han.

Derudover er han kritisk overfor, at planklagenævnet som noget nyt skal politisere sine afgørelser, og lægge mere vægt på vækst og udvikling - og mindre vægt på natur- og miljø i sine afgørelser.

Object reference not set to an instance of an object.