I oktober kom det frem, at der er en reel risiko for, at landbrugspakken kan forurene dele af det danske grundvand.
Det beskrev Berlingske i en artikel hvor en række forskere udtalte sig om risikoen ved for meget nitrat i grundvandet, der blandt andet kan føre til blå babyer.

Sundhedsministeren har nu i et svar til Folketinget forklaret, at den sundhedsskadelige risiko ikke kan vurderes.

Den melding er utilfredsstillende, mener Walter Brüsch grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening.

- Når regeringen nu har lavet en landbrugspakke, så må de også kunne redegøre for konsekvenser for grundvandet, siger han.

Det er ifølge Walter Brüsch især de private boringer, der kan blive ramt af forurening som følge af landbrugspakken.

Det er det, fordi de private boringer typisk ikke indvinder dybtliggende grundvand, som de almene vandværker gør. Hvis der gødes mere på markerne, vil det derfor først gå udover de brønde, der ikke er så dybe.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43
Når regeringen nu har lavet en landbrugspakke, så må de også kunne redegøre for konsekvenser i grundvandet. - Walter Brüsch

400.000 borgere er særligt udsat

Der er cirka 70.000 private boringer i Danmark, og de forsyner omkring 400.000 borgere med vand.

Det er derfor særligt de borgere, som kan risikere at få for meget nitrat i deres drikkevand.

- De private boringer er ikke sikret på samme måde, som de almene vandværker, og med landbrugspakken er der stor risiko for, at de private boringer og brønde får et for højt indhold af nitrat. Det er der, fordi en merudvaskning betyder, at nyt grundvand vil indeholde mere nitrat, siger Walter Brüsch.

I svaret til Folketinget fremlægger Sophie Løhde tal, som viser, at grænseværdien i 2012 var overskredet hos cirka 68.000 borgere. Walter Brüsch er bekymret for de resterende 332.000 borgere.

- Mange af borgerne kan ende med at have for meget nitrat i deres drikkevand. Særligt fordi mange private husstande indvinder helt ungt højtliggende grundvand fra gammeldags gravede brønde, siger han.

For højt indhold af nitrat kan skade babyer og smågrise

Hvis indholdet af nitrat er for højt, kan det have stor betydning for spædbørn og smågrise.

For meget nitrat kan nemlig medføre for lavt iltindhold i blodet hos spædbørn og smågrise, der kan blive blå.

Det er der, ifølge Walter Brüsch en reel risiko for, hvis landbruget ikke gennemfører de frivillige miljøtiltag, som landmændene på nuværende tidspunkt kan til- eller fravælge.

- Der er allerede tre almene vandværker i Randers, der har givet forbud mod, at spædbørn får postevand, da nitrathindholdet er for højt, siger han.

Ifølge Walter Brüsch er årsagen til forbuddene sårbar geologi, og han mener, at nitratindholdet vil stige i grundvandet hvis ikke merforbruget af nitrat kompenseres af landbruget.

- I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at nitratindholdet i det unge højtliggende grundvand skal reduceres. Ikke alene på grund af sundhedsfare hos brugere af små private vandforsyningsanlæg, men selvfølgelig også fordi en del af nitraten ender i vandløb, søer og hav. Derfor er det vigtigt, at landbruget ikke øger gødskningen, siger han.