Flexidor, Metrizin, Gesatop. Mindst 30 forskellige ulovlige sprøjtegifte, der kan være giftige for dyr og mennesker eller gå i grundvandet, er fundet på kontrolbesøg rundt om i Danmark.

Således fandt Miljøstyrelsens folk i 2016 ulovlige gifte hos tæt på hver femte danske landmand eller gartner. Det viser en aktindsigt, Danmarks Naturfredningsforening har fået.

- Det er at gamble med vores natur og miljø og ikke mindst vores grundvand. At sprøjtegiftene findes så hyppigt, viser desværre en rimelig udbredt ligegyldighed overfor konsekvenserne. Derfor opfordrer vi til, at politikerne nu sætter ind med langt bedre kontrol, højere bødestraffe og fratagelse af landmandens sprøjtecertifikat, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen foreslår også en systematisk årlig overvågning af det danske overfladevand og grundvand for ulovlige giftstoffer. Det skal ske for at afdække, hvor megen gift og hvilke gifte, der er i naturen.

Masser af gifte i skabene

Det er blevet et fast mønster, at der findes ulovlige gifte, når myndighederne kommer på uanmeldt besøg hos landmænd og gartneri.

I 2014 blev der aflagt 665 kontrolbesøg, og der blev fundet ulovlige gifte i godt 17 procent af besøgene eller hos hver sjette kontrollerede landmand.

To år senere – i 2016 – var der 762 kontrolbesøg, og nu blev der fundet ulovlige gifte hos hele 19,6 procent – altså hos tæt på hver femte kontrollerede landmand.

Illegale gifte importeret fra udlandet

Nogle af de fundne gifte har mistet deres godkendelse i Danmark og derfor blevet ulovlige. Men i omkring 2 procent af kontrollerne er der fundet ulovlige sprøjtegifte, importeret fra udlandet og så er der tale om ond tro, mener Danmarks Naturfredningsforening, idet giftene aldrig har været tilladte i Danmark:

- Vi ser desværre også import af stærke giftstoffer og ulovlig brug – sidste sommer med fund af forgiftede fisk i Store Vildmose, og vi er bekymrede for, at der kan gemme sig langt mere af den slags alvorligt farlige gifte rundt omkring i landet. Den politiske ligegyldighed må høre op. Der er brug for et klart og utvetydig signal om, at det her accepterer samfundet ikke – hverken på gården, i gartneriet eller i naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Langt mindre kontrol i år

Foreløbigt er det dog så som så med den politiske indsats. I 2015 blev der gennemført 692 kontroller og i 2016 blev aflagt 762 kontrolbesøg, så blev der i år 2017 indtil august blot foretaget 289 kontroller. Konsekvenserne synes heller ikke afskrækkende.

Mens kontrolbesøg i 2015 udløste 11 politianmeldelser kastede kontrolbesøg i 2016 blot en enkelt politianmeldelse fra sig, selvom der altså blev fundet ulovligheder hos hver femte.

Danmarks Naturfredningsforening har bedt om at få udleveret de endelige tal fra 2017 fra Miljøstyrelsen, der forventer tallene færdige i april 2018.

Forskellige typer overtrædelser

  • Der er forskel på af typer overtrædelser. I nogle tilfælde handler det om, at landmanden eller gartneren ikke har fået bortskaffet et sprøjtemiddel, der ikke længere er lovligt, fordi godkendelsen er udløbet.
  • Andre gange findes der sprøjtegifte, der engang har været lovlige, men nu er forbudte i Danmark. I den grove ende findes så en decideret import af ulovlige sprøjtegifte, der anses for at ødelægge natur og grundvand i Danmark.
  • Landbrug og gartneri står for det meste af forbruget af sprøjtegifte i Danmark. Sprøjtegift - solgt lovligt - til landbruget udgør iflg. Miljøstyrelsen 98 pct. af den samlede solgte mængde (2014) og hele 99 pct. af den samlede miljøbelastning.
alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08