Folketingsvalget 2019 er skudt i gang. Det betyder, at vi – os danskere – har fået udleveret nøglerne til de næste mange års politik.

Vi har en kæmpeopgave i nu at sørge for, at Danmarks natur og klimaindsats for alvor får førsteprioritet.

Vi er advaret

Jeg kan ikke understrege alvoren nok. Det er ikke rigtigt længere bare at sige, at vi står ved en skillevej. Den luksus er forbi. Vi står nærmere ved vejs ende, hvis vi skal tage FN’s dybt bekymrende advarsler alvorligt.

Det skal vi. To store og dybt alvorlige rapporter fra FN’s forskere i IPPC og IPBES nærmest råber alvoren ud i vores ansigter. Klimaforandringerne buldrer afsted samtidig med, at livet på kloden uddør.

Bier, blomster, hele økosystemer, drikkevand, pattedyr, urskove. Det er jo fuldstændigt uhørt, at selv så almindelige arter som f.eks. haren overhovedet er landet på listen over truede arter her i Danmark.

Folkeligt pres

Der er kun os – dig og mig – til at skabe det folkelige pres, der tvinger politikerne til at handle på verdens to altoverskyggende kriser.

Derfor skal vi kræve handling nu. Konkrete handlinger, der skal sættes i gang samme dag en nydannet regering indtager ministerkontorerne. Vi vil ikke nøjes med snak og hule valgløfter. Kloden kan ikke nøjes med det.

Som det første skal det danske klimaaftryk halveres i 2030 og gå i nul i 2040.

Dvs. at vi blandt andet skal rejse skov, stoppe dyrkningen af lavtliggende jorde, anvende træ frem for stål og beton i byggeri. Fremme elbiler, vindmøller og investere i de andre løsninger, som kan binde CO2 og dermed bidrage til et netto-nul foregangsland.

Plads til naturen

Sideløbende skal vi sikre, at natur udgør mindst en femtedel af Danmarks samlede areal. Det skal vi fordi, opretholdelsen af biodiversitet, økosystemer, levesteder for plante-, svampe-, dyrearter er en del af livet på Jorden.

Vi har en pligt til at sikre, at den planet vi giver videre, er lige så magisk og rig på arter og liv som den vi selv overtog. Det skal vi af hensyn til vores efterkommere, fordi en rig natur er livskvalitet, glæde og sundhed. Men vi skal i lige så høj grad gøre det af hensyn til de mange arter, vi deler denne verden med, og som har lige så meget ret til at være her, som vi har.

Læs mere om plads til naturen

Vi har brug for flere og mere varierede naturarealer for at bremse den katastrofale nedgang i biodiversitet og udryddelse af arter, som pågår lige nu.

Den gode nyhed er, at en udvidelse af bestemte naturarealer, f.eks. lavtliggende enge, er med til at løse andre af vores miljøproblemer, såsom bidrage til øget kulstofbinding og mindsket udvaskning af næringsstoffer til vores søer, vandløb og indre farvande.

Håb forude

Jeg er ekstremt glad for at partilederne på første dag i valgkampen nu tilslutter sig forslaget fra os og Landbrug & Fødevarer om en jordreform, hvor de mest klimabelastende og dårlige landbrugsjorder skal ud af landbrugsdriften – det lover godt!

Læs mere: DN og L&F vil sikre 100.000 hektar ny natur

Vi skal samtidig have langt mere urørt skov. Vi får det ikke ved politiske løfter alene. Vi får det ved at blive ved med at presse på – kræve handling.

Det samme gælder en bedre beskyttelse af vores grundvand og drikkevand. Nu må vi altså have lært det. Sprøjtegifte og grundvand er ikke en god cocktail og vi skal i gang med en total udfasning af sprøjtegifte.

Slut med sprøjtegifte

Jeg siger ikke, at Danmark indenfor den kommende valgperiode skal forbyde brug af alle sprøjtegifte. Derimod foreslår vi, at der indenfor den kommende valgperiode skal lægges en konkret plan for, hvordan dansk landbrug kan omstilles til sprøjtefrit landbrug.

En sådan omlægning bør tilrettelægges i samarbejde med landbruget selv, så omstillingen tager hensyn til de, der i særlig grad vil blive ramt af den.

Læs mere om at beskytte drikkevandet

Klimahandling, naturhandling og drikkevandshandling

Vi har således tre altoverskyggende ønsker til en fremtidig regering – til det næste Folketing.

Vi vil se klimahandling. Konkret, målbart og en aldrig før set massiv indsats.

Vi vil se naturhandling. Konkret, målbart og en aldrig før set massiv indsats

Vi vil se drikkevandshandling. Igen – konkret, målbart og en massiv indsats, der ikke tidligere er set magen.

Det er ved Folketingsvalget 2019, at vi skal kræve en ændring af klima- og naturpolitikken i Danmark, så de ikke længere er halehæng på andre politikker, men er mål i sig selv.

Kære læser – jeg kan ikke understrege alvoren nok og håber, du er med.

Så er det nu!

Prik en politiker:

Du kan kræve grønne løfter fra politikerne- læs hvordan her

Gør Folketingsvalget 2019 grønt

Klimakrisen og naturens tilbagegang truer med radikalt at ændre livsbetingelserne for os selv og for de mange arter af dyr og planter, som vi deler denne verden med. Her er Danmarks Naturfredningsforenings vigtigste bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen.

Danmarks Natur

Vær med på Facebook:

@DanmarksNaturfredningsforening

Vær med på Twitter:

@DanmarksNatur