Søren Bojer Nielsen, direktør i DN, ønsker Vestskoven glædelig fødselsdag.

Flagene er hejst, bordene er pyntet, og midt på marken er der gravet et hul til det nyankomne egetræ, der i dag skal plantes af en 3. klasse fra Albertslund Lilleskole i anledning af Vestskovens 50 års fødselsdag.

Ud af skoven ankommer de spændte børn, der næsten ikke kan vente med at gå i gang. Rundt om hullet ligger der skovle og venter, men først skal Danmarks Naturfredningsforenings direktør hilse velkommen til de mange fremmødte.

Et egetræ bliver plantet

- Fremtidens brugere af skoven og dens natur er jer børn, der går i skole nu. Når I bliver voksne og gamle, kan I tænke tilbage på Vestskovens 50 års fødselsdag, og det 50-års-træ, I var med til at plante, siger Søren Bojer Nielsen, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Efter talen sætter børnene i gang, og der bliver gravet med alle kræfter. Så mange kræfter at direktøren drister sig til at spørge:

- Jeg skal have plantet en hæk i weekenden, kommer I ikke hjem og hjælper?

Et enstemmigt ”ja” høres fra de ivrige børn, der glædeligt fortsætter gravningen.

Vestskoven

  • Første træ blev plantet den 31. marts 1967 af daværende landbrugsminister Christian Thomsen.

  • 1400 hektar skov af 3 mio. træer blev plantet i årene efter. Hovedsageligt eg og bøg, dernæst ask, birk, ahorn, løn, el, lind poppel, lærk, gran og fyr.

  • Senere blev yderligere 1000 hektar opkøbt, så skoven i alt er på 1400 hektar i dag.

  • På DN’s 75-års dag forærede DN træer til Den Nordiske Lund, der står 100 meter fra dagens træplantning.

  • Den 31. marts 2017 på 50 året plantede 3. klasse fra Albertslund Lilleskole et egetræ og navngav det 5-års egen.

Line Vaslund Eriksen i gule regnbukser planter et egetræ anledning af Vestskovens 50 års fødselsdag.
Foto: Josephine Vikkelsø Elleholm

Træet blev hurtigt plantet

Line Vaslund Eriksen på 9 år, glæder sig til at besøge egetræet så tit som muligt, og hun var helt vild med at plante træet.

- Det sjoveste var at plante træet, fordi man var så mange om at gøre det. Så gik det rigtig hurtigt at grave sådan et stort træ ned, fortæller hun.

Line Vaslund Eriksen gravede til træets rødder var helt dækket af jord.

Lucas Friis glæder sig til at besøge det egetræ, som han er blevet vogter for i fremtiden.
Foto: Josephine Vikkelsø Elleholm

Træbesøg fem gange om dagen

Efter plantningen skal træet vandes, og med spande henter børnene vand fra en nærliggende sø. Lucas Friis på 9 år er meget begejstret for egetræet.

- Jeg vil besøge træet fem gange om dagen, siger han bestemt og fortsætter: Vi skal i hvert fald passe rigtig godt på det i 50 år, og der er jeg nok 60.

Efter vandingen bliver alle børnene udråbt som egetræets vogtere, og får hver især tildelt både vogterkasket og tilhørende broche.

Til slut stiller de sig alle rundt om træet, og synger skolens hjemmelavede fødselsdagssang. Det betyder, at skoven bliver hyldet med 50 gange "hurra" og en kæmpe klapsalve.

Skoven er kun 50 år gammel

I 1967 blev det vedtaget i Folketinget, at der skulle anlægges en skov vest fra København. Den 31. marts for 50 år siden blev de første træer plantet i Vestskoven.

- DN pressede på for at Vestskoven blev til noget, og i 1986, da DN fyldte 75 år, fejrede vi fødselsdagen med at plante den nordiske lund, som er det område vi står i nu. I alt er der plantet omkring 3 millioner træer i Vestskoven, siger Poul Ewald Hansen, formand for DN Albertslund.

Nu er skoven ikke så ung længere, og dyrelivet er også ved at være som i alle andre skove. Over en afsluttende kop kaffe og kage fortæller Poul Evald Hansen, at der bor en grævling få hundrede meter fra hvor fødselsdagen blev afholdt.