Jeg håber alle har et grønt sted - et sted, hvor man kan drømme sig væk. En lille grøn plet af natur, hvor en lille mariehøne kan lande på ens finger og man i et kort og dejligt øjeblik føler sig forbundet med noget andet - og langt større.
Længslen efter naturen deler jeg med rigtigt mange andre og jeg er så glad for den kæmpeopbakning, der er til vores kampagne "Natur Nok" . Her beder vi sammen med danskerne Folketinget om at give sommerfugle, bier og planter deres levesteder tilbage.
På få dage har flere end 25.000 danskere underskrevet et ønske om at få mere natur og mere vild natur tilbage tilbage.

Naturen er hjemløs

For vi danskere elsker vores natur og vi beskriver ofte Danmark som et lille, grønt land med store vidder og frodig natur. Men sandheden er, at der næsten ikke findes en plet i landet, der ikke først og fremmest tjener vores egne interesser. Vi har landbrug og skovbrug, der er fiskeinteresser og der er jagtinteresser.
Selv i dele af den beskyttede natur har indtil nu været lovligt at bruge sprøjtegifte og i naturens store flagskibe, nationalparkerne, er der også fødevareproduktion. Lige nu fyrer vi i de lokale fjernvarmeanlæg med de levende hegn, der ellers er de sidste levesteder for mange af agerlandets arter. Gulspurve, markfirben og martsvioler gøres hjemløse og det samme rammer tusindvis af andre arter overalt i Danmark. Vi har ladet vores udvikling afvikle naturen.
I dag opgøres naturarealet af Danmarks Statistik til at være omkring 25 procent af Danmarks landareal. Men kun sølle 0,5 procent er egentlig vild natur, mens resten altså er underlagt alverdens produktionshensyn. Konsekvensen er, at tæt på 400 danske arter er uddøde de sidste 170 år - og lige nu er næsten 2000 andre dyr, fugle og planter på listen over truede arter. Planter, pattedyr, fugle, krybdyr, insekter, fisk, laver, svampe, padder, edderkopper er i fare.
Men sådan behøver det ikke være.

Vi skal have natur nok

Jeg synes, at det er på tide at give bare lidt af pladsen tilbage til naturen og give naturen selvstændig plads.
Det gør hele 83 procent af danskerne også og 77 procent mener, at naturen gerne må være vildere end i dag. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Vi både kan og skal give plads til kællingetand, hjertegræs og liden klokke, til skovmår, damflagermus og stor kærguldsmed, til trehornet skarnbasse, viber, lærker og humlebier og alle de andre vidunderlige arter, vi deler dette land med.
For at de kan overleve, skal vi kort sagt have natur nok. Det betyder, at 20 procent af Danmarks landareal bliver til naturzoner med vild natur. Her skal vi skal give naturen ret til at eksistere på egne vilkår.
Områder, hvor naturen kan udfolde sig på sine egne vilkår. Her skal store græssere som vilde heste, elge og måske endda bison rode rundt i sådan en grad, at de skaber perfekte levesteder for et mylder af andre arter. Her har naturen førsteprioritet, den har sin egen ret og står over alverdens produktionshensyn, men kan naturligvis nydes af os mennesker og give os den livskvalitet, som kun en rig vild natur kan.
Derudover skal 10 procent være beskyttet natur, som vi kender det i dag, hvor der fx kan afgræsses med husdyr eller ske skånsom skovdrift. I alt skal 30 procent af Danmark være natur senest i 2050 - akkurat som FN og EU Kommissionen anbefaler.

Løfter skal indfris

Hvis ikke vi skal miste endnu flere naturrigdomme, skal vi i gang. I dag - den 22. maj er det international biodiversitetsdag og det er også - pånær en dag - præcist et år siden, at Socialdemokratiet og SF lovede en stor national naturplan, der blandt andet skal give 75.000 hektar urørt skov og 15 nye, vilde naturparker på statens og kommunernes areal. Det løfte skal snart indfries og vi forventer, det vil ske i den kommende natur og biodiversitetspakke, regeringen har lovet kommer til efteråret.
For tiden er inde til at regeringen og støttepartierne indfrier deres løfter. Ikke halvt, ikke delvis, ikke om mange år. Men helhjertet, fuldtonet og nu. Lad os nu give naturen sin egen plads. Hav modet til at lave faste mål - en biodiversitetslov - og find modet til at tage produktionen ud af bestemte områder. Kun på den måde kan vi stoppe naturtabet og give en rigere og mere mangfoldig natur videre til vores efterkommere.
Jeg håber, at du vil være hjælpe os med at nå målet.

Drømmer du også om et vildere Danmark?

Danmarks natur er trængt op i en krog. Kun 0,5 % af naturen er beskyttet på en måde, der sætter naturens behov før menneskets.

Det skal der laves om på.

Vi har en drøm om mere vild natur i Danmark. Om at 20 % af Danmarks areal er vild natur. Og vi nøjes ikke med at drømme: Vi har en plan for, hvordan drømmen kan blive til virkelighed.

Kom med på en vild drømmerejse gennem Danmarks natur - og hjælp os med at gøre drømmen til virkelighed.