Se video: Derfor har vi brug for ålegræs i vores hav

Hjælp havet med din underskrift

Det er kæmpe problem, at store områder med ålegræs er forsvundet fra de danske farvande.

Ålegræsset optager nemlig store mængder CO2 til gavn for klimaet, og samtidig er ålegræsset godt for livet i havet, da det er levested for et mylder af fisk og bunddyr.

Men forureningen med kvælstof fra landbruget truer ålegræsset. Næringsstofferne giver alger og uklart vand, så ålegræsset ikke kan få lys og dør.

Derfor kæmper vi for, at forureningen med kvælstof fra landbruget skal nedbringes markant, så vi kan få ålegræsset tilbage. Det vil hjælpe vores fjorde og indre farvande, der er på kanten af kollaps efter årtier med iltsvind.

Er du enig? Så hjælp os at kræve handling fra politikerne med din underskrift.