Danmarks Naturfredningsforening har en række udvalg, hvor eksperter og græsrødder stiller deres viden og erfaring til rådighed for foreningen og hovedbestyrelse.

Der er to grupper af faglige udvalg: De vedtægtsbundne udvalg og de øvrige udvalg.

De vedtægtsbundne udvalg kan kun oprettes eller nedlægges gennem en vedtægtsændring ved beslutning i repræsentantskabet.

Deres kommissorier fastlægges af repræsentantskabet.

Udvalgenes formænd vælges af repræsentantskabet for 3-årige perioder, og forpersoner er medlemmer af hovedbestyrelsen.

De menige udvalgsmedlemmer vælges for 3-årige perioder af hovedbestyrelsen.

Vi har tre vedtægtsbundne udvalg:


Derudover er der et udvalg, som er oprettet efter beslutning i hovedbestyrelsen: