Ved udgangen af 2016 var 130.000 danskere medlem af vores forening.

Vi bygger på medlemsdemokrati, så alle vores medlemmer har stemmeret og mulighed for at stille op til valg, når vi har valg til vores øverste myndighed: repræsentantskabet.

Vores organisationsdiagram ser sådan ud:

Medlemmerne af repræsentantskabet vælger vores bestyrelse, som vi kalder hovedbestyrelsen - i daglig tale HB. Det er hovedbestyrelsen, der ansætter direktionen.

Vi har indrettet organisationen, så de forskellige dele har hver deres opgaver, men spiller sammen i en effektiv helhed, der skaber resultater for naturen og miljøet.

Læs mere om vores organisation nedenfor:

Vedtægter og forretningsorden

Foreningens mål og organisering er formuleret i vores vedtægter, men vores forretningsordener beskriver, hvordan de organisatoriske enheder skal fungere, for at foreningen er både demokratisk og effektiv.

Læs vedtægter og forretningsordener.

Årsberetning og regnskab

Hvert år i april stemmer repræsentantskabet for årsregnskab og får udleveret årsrapport i form af en årsberetning.

Find årsrapport og årsregnskab.

Lokalt arbejde

Vores mere end 1500 frivillige arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.