Vi bygger på medlemsdemokrati, så alle vores medlemmer har stemmeret og mulighed for at stille op til valg, når vi har valg til vores øverste myndighed: repræsentantskabet.

Vores organisationsdiagram ser sådan ud:

Se en detaljeret udgave af sekretariatets organisationsdiagram.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælger vores bestyrelse, som vi kalder hovedbestyrelsen - i daglig tale HB. Det er hovedbestyrelsen, der ansætter direktionen.

Vi har indrettet organisationen, så de forskellige dele har hver deres opgaver, men spiller sammen i en effektiv helhed, der skaber resultater for naturen og miljøet.

Læs mere om vores organisation nedenfor:

Vedtægter og forretningsorden

Foreningens mål og organisering er formuleret i vores vedtægter, men vores forretningsordener beskriver, hvordan de organisatoriske enheder skal fungere, for at foreningen er både demokratisk og effektiv.

Læs vedtægter og forretningsordener.

Årsberetning og regnskab

Hvert år i april stemmer repræsentantskabet for årsregnskab og får udleveret årsrapport i form af en årsberetning.

Find årsregnskab.

Lokalt arbejde

Vores mere end 1500 frivillige arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.