Hovedbestyrelsen mødes syv til ni gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt.

Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find bilag til møder i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens medlemmer

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af repræsentantskabet på forårets møde.

Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, valgt af repræsentantskabet
  • Seks medlemmer, valgt af repræsentantskabet
  • Tre forpersoner fra hhv. Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg, valgt af repræsentantskabet.

Se medlemmerne af hovedbestyrelsen og find deres kontaktinfo

Henvendelser til Hovedbestyrelsen bedes venligst rettet til dens sekretærer Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94, eller Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72.

alt
Mads Peter Aagard Madsen
Sekretær for hovedbestyrelsen