Hovedbestyrelsen mødes syv til ni gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt.

Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find bilag til møder i hovedbestyrelsen
Find hovedbestyrelsens mødekalender her

Hovedbestyrelsens medlemmer

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på forårets møde.

Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, valgt af Repræsentantskabet
  • Seks medlemmer, valgt af Repræsentantskabet
  • Tre forpersoner fra hhv. Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg, valgt af Repræsentantskabet.

Se medlemmerne af Hovedbestyrelsen og find deres kontaktinfo

Honorar til valgte i DN:
Hovedbestyrelsen fastsætter honoraret til præsidenten. Det er i 2019 blevet fastsat til en årsløn på 956.000 kr. inkl. pension. Den aktuelle løn i 2022 inkl. generelle årlige lønreguleringer er 998.000 kr. inkl. pension.

Repræsentantskabet besluttede i foråret 2022 at fortsætte frikøbsordningen af vicepræsidenten i 25 timer om ugen de næste tre år. Vicepræsidenten aflønnes efter DN’s årsnorm med en årlig udgift på 431.952 kr. (løn inkl. pension).

Øvrige medlemmer af HB arbejder frivilligt og får alene dækket deres udgifter.

Henvendelser:
Henvendelser til Hovedbestyrelsen bedes venligst rettet til dens sekretær, Rikke Friis Højland, rfh@dn.dk, +45 60 24 64 70.

alt
Rikke Friis Højland
PA og ledelseskonsulent
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 60 24 64 70