Hovedbestyrelsen mødes syv til ni gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt.

Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find bilag til møder i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens medlemmer

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på forårets møde.

Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, valgt af Repræsentantskabet
  • Seks medlemmer, valgt af Repræsentantskabet
  • Tre forpersoner fra hhv. Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg, valgt af Repræsentantskabet.

Se medlemmerne af Hovedbestyrelsen og find deres kontaktinfo

Honorar til valgte i DN:
Hovedbestyrelsen fastsætter honoraret til præsidenten. Det er i 2019 blevet fastsat til en årsløn på 956.000 kr. inkl. pension.

Som en forsøgsordning blev vicepræsidenten frikøbt 25 timer i ugen i første halvdel af 2020. DN’s udgift pr. måned til frikøbet af vicepræsidenten er 18. 623 kr. pr. måned. På grund af Covid-19 besluttede Repræsentantskabet på sit møde i efteråret 2020 at forlænge ordningen til udgangen af 2021.

Inden efterårets repræsentantskabsmøde 2021 evaluerer Organisationsudvalget og Hovedbestyrelsen ordningen. Hovedbestyrelsen indstiller herefter en anbefaling til Repræsentantskabet. På repræsentantskabsmødet i efteråret 2021 træffes beslutning om, hvorvidt frikøbet skal yderligere forlænges.

Øvrige medlemmer af HB arbejder frivilligt og får alene dækket deres udgifter.

Henvendelser:
Henvendelser til Hovedbestyrelsen bedes venligst rettet til dens sekretær, Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31 19 32 27

alt
Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Ledelseskonsulent