Hvis du som medlem af har en særlig interesse for klima, naturpleje eller noget tredje, kan et af vores netværk være noget for dig.

Her kan du møde andre med samme interesse, få en god diskussion, blive klogere eller sætte gang i konkrete aktiviteter.

Netværkene er åbne for alle medlemmer. Et netværk lever først og fremmest på det digitale projektstyringsværktøj Podio, men kan også mødes til årlige netværkstræf.

Oversigt over netværk

Her finder du oversigten over netværk